Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
Benedenveer Noord

Benedenveer Noord

Sliedrecht

Binnen Sliedrecht zocht een grote sportvereniging een locatie voor een grote nieuwe sporthal. De locatie Benedenveer Noord kwam hiervoor in beeld. De gronden van deze locatie waren in bezit van de gemeente en Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. Samen met deze drie partijen is Wissing op zoek gegaan naar de mogelijke invulling van deze locatie. 

Dit heeft Wissing gedaan door middel van een modellenstudie. Hierin heeft Wissing de mogelijke situering van de sporthal en de verdere invulling van de locatie in beeld gebracht. De beste plek voor de sporthal werd gevonden, maar de verdere invulling van de locatie was nog niet bekend. Zowel in functie als in structuur zijn er meerdere mogelijkheden. Flexibiliteit is gewenst.

Deze gewenste flexibiliteit hebben wij in het bestemmingsplan gevat door het maken van een heel globaal bestemmingsplan. Hierin is qua functie alleen de situatie van de sporthal vastgelegd en de rest is nog flexibel in te vullen door de bestemming ‘Gemengd’. Door een aantal regels, zoals bouwhoogte, bouwvlak en maximale bedrijfscategorieën met bijbehorende afstanden zijn gewenste of noodzakelijke randvoorwaarden wel vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat voor de omwonenden voldoende rechtszekerheid wordt geboden.

 

 

Een extra uitdaging in deze locatie is de inpassing van de hoogspanningsleiding die over de locatie loopt. Door een zone ‘Hoogspanningsleiding’ is dit goed geregeld en in de modellen is inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn van deze zone.

Dit alles heeft geleid tot een heel flexibel bestemmingsplan met op punten hele duidelijke randvoorwaarden.