Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
Fabriekskwartier

Fabriekskwartier

Tilburg

Fabriekskwartier is de naam van een nieuwe buurt met circa 300-350 woningen aan de Piushaven in Tilburg. Een stoere wijk met een ruw randje. Een toonbeeld van duurzaamheid met een industriële uitstraling. Onze stedenbouwkundige opzet en fundament van de openbare ruimte zijn leidend voor de ontwikkeling van de buurt. 

Duurzaam wonen
Fabriekskwartier wordt een voorbeeld op het gebied van duurzaam wonen. Hier komt een energievriendelijke ontwikkeling met een variatie aan woningen en een groene openbare ruimte van hoge kwaliteit. De buurt is vrijwel geheel autovrij. Het groen loopt tot aan de gevel. Hier is sprake van innovatie van mobiliteit, water en groen en ruimte voor ontmoeting. Daarnaast komt er een diversiteit aan woningtypen en ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid aan huis. 

 

 

Groen fundament
De voedingsbodem voor een duurzame leefomgeving en inspiratie voor de architectuur. De openbare ruimte vormt de basis onder elk plan. Binnen Fabriekskwartier gaan we echter een stap verder: de openbare ruimte zal het uitgangspunt vormen voor de verdere invulling van het gebied. De openbare ruimte wordt bijzonder groen, goed voor de gezondheid, biodiversiteit en het milieu. De aantrekkelijke buitenruimte biedt ruimte voor ontmoeting, beweging en recreatie. Om iedere hoek schuilt een verrassing.