Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
Landgoed Weerijs en Hofdreven

Landgoed Weerijs en Hofdreven

Rijsbergen

Wissing maakt mooie landgoederen die realiseerbaar zijn. We kunnen de wensen van de initiatiefnemer verenigen met de wensen / regels van de provincie. Het ontwerp van het landschapsplan dat Wissing gemaakt heeft voor Landgoed Weerijs en Hofdreven in Rijsbergen geeft een gevoel van wonen met allure. Wissing begeleidde het proces en heeft onder andere het stedenbouwkundig plan en het landschapsontwerp gemaakt. Een plan dat eerder geen goedkeuring van de provincie had gekregen, werd door Wissing samengevoegd en op alle onderdelen aangepakt. Dat resulteerde in een plan waar de provincie wel mee akkoord kon gaan: een nieuwe dorpsrand met nieuwe entree.

Grenzend aan de kern Rijsbergen, wordt het nieuwe landgoed Weerijs en het plan Hofdreven, een plan voor vier woningen, gerealiseerd. Het landgoed Weerijs omvat drie woningen en ligt in de beekdalzone Aa of Weerijs. Het plan Hofdreven is in samenhang met dit nieuwe landgoed ontworpen en zorgt enerzijds voor een betere dorpse afronding van het bestaand stedelijk gebied. Anderzijds zijn de woningen de entree met portierswoningen voor het nieuw te ontwikkelen landgoed Weerijs en het aangrenzende beekdalgebied. 

 

De vorm van het plangebied is langwerpig en strekt zich van noord tot zuid uit over de volledige oostzijde van de kern Rijsbergen. De gronden bevinden zich aan beide zijden van de rivier Aa of Weerijs. Het grootste deel van het plangebied wordt nu gebruikt voor agrarische doeleinden, akkers, weilanden en een boomkwekerij. De landgoedontwikkeling levert een meerwaarde op voor natuur door de omzetting van agrarische gronden naar kruiden- en faunarijk grasland met een Ecologische-Verbindings-Zone. De recreatieve structuur wordt door de inpassing van de (historische) landschapsstructuur aangesloten op de omgeving. Aan dit geheel wordt een ensemble van drie nieuwe wooneenheden met allure toegevoegd, namelijk het landhuis, koetshuis en herenboerderij. De provincie heeft door het ontwerp van Wissing groen licht gegeven voor uitvoering van dit project.

 

 

De landgoedontwikkeling levert een meerwaarde op voor natuur, recreatie en voor landschap.