Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
Maximahuizen

Maximahuizen

Rhenen

Maximahuizen is een klein inbreidingsproject in de gemeente Rhenen, binnen de kern Elst. Het betreft een locatie van 0,4 ha waarop circa 15 woningen op worden gerealiseerd.

Dit is een zogenaamd Teken & Rekenkamerproject. Een aparte shop binnen Wissing waar, zonder tussenkomst van projectleiders, snel en adequaat tekenwerk wordt verricht. Ideaal voor acuut opkomende vragen, het snel creëren van een doorbraak of bij tijdelijke onderbezetting.

 

"De samenwerking met Rogier en zijn collega's gaat uitstekend omdat wij dezelfde taal spreken en met weinig woorden hoeven te verspillen. Bovendien werken ze snel en efficiënt", aldus de opdrachtgever. 

 

 

De aansturing wordt dus verzorgt door de externe partij/opdrachtgever. De Teken & Rekenkamer heeft in opdracht diverse stedenbouwkundige modellen uitgetekend. De tekeningen worden gestructureerd opgebouwd conform de Wissing lagensystematiek en zijn maatvast getekend in het RD-coördinatenstelsel. In deze casus worden ook gelijk de individuele kaveloppervlaktes doorgemeten en aangeleverd.

 

Een belangrijk thema bij het maken van een stedenbouwkundig plan is uiteraard de parkeerbalans. Dit is ook een typisch Teken & Rekenkamer product. Binnen dit project is er ook een parkeerbalans gemaakt. Deze balans toont aan dat er voldoende parkeren is voor het nieuwe plan en uiteraard voor de bestaande bewoners.

 

Op enig moment is ook gevraagd om een (semi-gedetailleerde) 3d impressie in verband met de communicatie met de gemeente. Ook is er een “photomatch’ gemaakt, zodat de aansluiting op de omgeving duidelijk wordt.