Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
Oud-Cromstrijensedijk WZ

Oud-Cromstrijensedijk WZ

Klaaswaal

Een stuk grond onderaan de dijk met wat vervallen kassen, een mooie plek voor een paar woningen. Maar hoe krijg je de gemeente daarin mee… en de provincie. De verkenning van het bestaande beleid en Ruimte voor Ruimte regeling laten zien dat het nog niet eenvoudig is om op deze plek woningen te realiseren. De beoogde woningen liggen in een open polder, deels binnen bebouwde ruimte (rode contour) en deels erbuiten. En ondanks de te slopen kassen valt de ontwikkeling niet geheel binnen de Ruimte voor Ruimte regeling. 

De eerste stap is het verkrijgen van medewerking van de gemeente. Hiervoor heeft Wissing een schetsmodel gemaakt dat de mogelijkheden en de ruimtelijke kwaliteit van de locatie in beeld bracht. De nieuwe woningen liggen achter de bestaande lintbebouwing die aan de voet van de dijk staan. Door de nieuwe woningen een gezamelijke oprijlaan te geven en te groeperen rond een erf krijgen wordt er op de plek onderscheidend woonmilieu gecreëerd. Het toepassen van gebiedseigen vormen van beplanting verankeren de nieuwe ontwikkeling in zijn omgeving.

 

 

Dit schetsmodel, inclusief de door ons geschreven landschappelijke onderbouwing heeft ervoor gezorgd dat de opdrachtgever groen licht voor de ontwikkeling heeft gekregen van de gemeente en de provincie.

 

Bij dit project hebben we samengewerkt met met Dick van de Horsen van Adviesbureau R3, één van de vrienden van Wissing. Désirée de Jonge kan u er meer over vertellen.