Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
Blogserie Mozambique - 2 Land Development Company

Blogserie Mozambique - 2 Land Development Company

Vandaag concentreren we ons op het vraagstuk rondom de business case van integrale stadsuitbreiding in ontwikkelingslanden. Want hoe ontwikkel je in een land waarin de budgetten erg krap zijn toch kwaliteit? De innovatieve benadering die we in Beira hebben gekozen is het opzetten van een Land Development Company (LDC). Dit is een zelfstandig opererende publiek-private organisatie waarin de gemeente Beira de grootste stakeholder is. 

 

In dit kader hebben Piet en Esther al met het Mozambikaanse designteam overleg gehad over stedenbouwkundig ontwerp, woningplattegronden en de grondposities zoals bekend bij het lokale kadaster. Ook is uitgebreid gesproken over de bodemgesteldheid en de drainage van het pilot-gebied, zodat we kunnen beginnen met de noodzakelijke ophoging en goede drainage.

Gisteren hebben zij ook een workshop georganiseerd waarbij ook de burgemeester van Beira, dhr. Daviz Simango, aanwezig was. Daar werden de plannen voor de verstedelijking van Maraza uitgebreid toegelicht. Zie hierover ook het bericht van de gemeente Beira.

 

Burgemeester Daviz Simango van Beira (links) is actief betrokken bij onze plannen voor Maraza

 

 

Personen:

Expertisegebieden:

Relevante cases:

 

alle nieuwsberichten