Omgevingsadviseur

André Domburg

André Domburg Omgevingsadviseur
"Wie altijd op de gebaande paden blijft, zal nooit nieuwe wegen leren kennen."
Dit doe ik
Oudst bekende kaart van Noord-Brabant

Dit doe ik

Graag hou ik mij bezig met de omgeving. Dat is een heel breed begrip en daarom ook heb ik mij breed ontwikkeld en doe dat nog steeds, dat staat nooit stil. Informatie maak ik ruimtelijk leesbaar door dit op een kaart te zetten om dit zo gemakkelijk te kunnen delen. Om te kijken waar het botst met andere belangen, om ontwikkelingen de juiste kant uit te duwen. Daarbij maak ik gebruik van zo veel mogelijk instrumenten, zoals CAD, GIS, ICT, Richtlijnen en Standaarden, DEZTA.

Koppeling tussen tekst en kaart wordt steeds belangrijker, maar dat gaat niet vanzelf. Dus ook daar wordt door mij aan gesleuteld. Het uitstippelen van de juiste procedure zie ik als cruciaal in ons vakgebied, immers het kost veel tijd (en geld) om terug te keren van een doodlopend pad…

Dit heb ik gedaan...

De afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan tal van ruimtelijke plannen, zowel aan de geografische component, als aan de (tekstuele) regelkant. Kennis delen en kennis doorgeven zie ik als ‘oude indiaan’ als een belangrijke taak, vooral met het oog op de Omgevingswet. Immers deze wet is gebaseerd op wat we al weten, wat werkt en wat niet werkt.

Op het gebied van ruimtelijke ordening denk ik graag terug aan de vormgeving van de planregels voor het bestemmingsplan De Kreek Den Hoorn van de gemeente Midden-Delfland.  Daarin zijn specifieke regels opgenomen voor waterberging en opvang en afvoer van hemelwater. Daarmee wordt al geanticipeerd op de Omgevingswet.

Ook bij de inventarisatie en het opstellen van de plankaarten voor de buitengebieden van Driebergen en Leersum heb ik veel van mijn kennis van informatiesystemen toe kunnen passen.

 

Dit wil ik nog doen...
Cheyenne-man (Curtis 1908)

Dit wil ik nog doen...

Al hoor ik inmiddels bij de ‘oude’ indianen, ik ben nog lang niet klaar! Meebouwen aan een veranderende wereld. Ik zie het als mijn opgave om duurzame oplossingen te stimuleren voor de ruimtelijke vraagstukken, die zich onder invloed van een steeds veranderende maatschappij voordoen: klimaatverandering, krimp, globalisering, specialisatie, digitalisering, de nieuwe Omgevingswet, zijn zomaar een paar thema’s, die zich lenen voor het organiseren van workshops. Voor het maken van blogs, voor het volgen van social-media. Graag laat ik mij uitdagen, door u?

Dit weet ik...
Msg Leiden (Lucas en Niemeyer 1963)

Dit weet ik...

Kennis heb ik net als iedereen, opgedaan op school, door opleiding en cursussen. Mijn basis voor het vak is gelegd op het MSG te Leiden. Langdurige praktijkervaring in diverse rollen hebben mij een brede kijk op het vak bijgebracht. Toch laat ik mij steeds weer opnieuw verrassen door denkwijzen en oplossingen die ik nog niet ken. Of ik verras u met oplossingen, die vergeten zijn, maar nog steeds goed kunnen werken, zoals een Ontwerpschema of Beschrijving in Hoofdlijnen. Voor mijn levensloop verwijs ik u graag naar mijn profiel op LinkedIn.

Dit vind ik indrukwekkend...

Dit vind ik indrukwekkend...

Ons alledaagse leven in beeld gebracht, vanuit een spectaculair perspectief: de lucht. De meest ultieme kaart vind ik wel de interactieve ‘kaart’ van Nederland van boven. Vooral de datavisualisaties vind ik geweldig, wat daarbij komt kijken! Maar ook de software van Cyclomedia is indrukwekkend. Vanaf je desktop ligt heel Nederland aan je voeten. Het gebruik van de rondkijkfoto’s biedt mij veel inzicht in de feitelijke situatie en de ruimtelijke kwaliteit, zonder dat je er de deur voor uit hoeft. Ook hier gaat de ontwikkeling steeds verder en vindt er steeds meer innovatie plaats om data te combineren en te visualiseren, ik maak daar dankbaar gebruik van.

Dit is waar ik woon...
Stenen strofe

Dit is waar ik woon...

Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand: een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Deze steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halsteren tot Steenbergen. En daar woon ik letterlijk bovenop, in het jubelstadje Bergen op Zoom.

Van oorsprong ben ik geen Bergenaar, maar het is niet moeilijk om je daar thuis te voelen. Zeker als je wordt verwelkomd met (deze zin uit) de stenen strofe:

"Je hoeft hier niet geboren te zijn, om er vandaan te willen komen."

Dit zie ik...

Dit zie ik...

Het beste beeld is het beeld, dat een verhaal vertelt. Mijn camera (Canon Eos D450), leert mij dingen te zien zonder die camera. Soms ga ik op pad met een vooropgesteld thema, soms kom ik zonder beelden terug. Maar het is nooit voor niets.
Techniek is net als met kaarten, van ondergeschikt belang. Maar wel nodig om dat plaatje, dat beeld te kunnen vatten, zoals je het hebben wilt. Ik fotografeer altijd in RAW (zeg maar het digitale, onontwikkelde rolletje), maar nabewerken, behalve zaken zoals samenvoegen, uitsnijden en witbalans, doe ik nauwelijks.

Mijn Projecten

Bestemmingsplan - Bedrijventerrein

Aandacht voor milieu en logistiek

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoogewaard
Bestemmingsplan - Dorpscentrum

Beschermd dorpsgezicht vertaald met precisie

Bestemmingsplan Binnenstad Montfoort
Landgoed Steenenburg - Heusden

Cultuurhistorie, ecologie en innovatie hand in hand

Landgoed Steenenburg – Heusden