Excursie Parijs: openbare ruimte, duurzaamheid, volume, massa-opbouw, plinten, functie

Excursie Parijs: openbare ruimte, duurzaamheid, volume, massa-opbouw, plinten, functie

Voor onze nieuwste grootschalige herstructureringsopgave in Amsterdam hebben Piet, Joost en Marten afgelopen week een dag inspiratie opgedaan in Parijs. Samen met onze opdrachtgevers hebben we de herstructureringswijken Boulogne-Billancourt en Rive Gauche bezocht. We hebben met name gekeken naar dingen als openbare ruimte, duurzaamheid, volume, massa-opbouw, plinten en functies. Een bijzonder leerzame en leuke dag, waarvoor wij onze opdrachtgevers graag willen bedanken.

Transformatie rondom de Périphérique

De druk op Parijs is groot. Er is een groot gebrek aan ruimte in de stad. In Parijs is gekozen om grote industriële gebieden aan de rand van de stad, rondom de Périphérique, te transformeren naar multifunctionele stadswijken. Een tendens die ook in de grote Nederlandse steden gaande is. Zo’n wijk is bijvoorbeeld Boulogne-Billancourt, waar vroeger de Renault fabrieken stonden, is nu een levendige stadswijk geworden met woningen, werkruimte en een prettige, groene openbare ruimte. De bouwblokken zijn divers in volume en hebben een spannende massa-opbouw. Er zijn veel doorkijkjes naar groene binnentuinen en er wordt gebruik gemaakt van de daken. De straten zijn levendig, met name door de goed functionerende plinten. Kortom, een leuke, diverse wijk die integraal onderdeel is geworden van de stad.

Sociaal

In Rive Gauche, een transformatiegebied met een lengte van zo’n twee kilometer, is een groot sociaal programma ingepast. Daar waar vroeger de ruimte in beslag genomen werd door spoorwegemplacementen en industrie is een stadswijk in aanbouw met een groot sociaal programma. Het aantal sporen is teruggebracht en grotendeels overkapt en overbouwd; zo ontstaan boeiende hoogteverschillen in de openbare ruimte. Ook hier is de massa-opbouw van de bebouwing interessant en zijn bij vlagen de plinten goed. Rive Gauche laat zien dat ook met een groot sociaal programma een wijk met kwaliteit is te maken.

Het was een interessante en leuke dag, waar we flink wat inspiratie hebben opgedaan. De projecten bewijzen dat binnenstedelijke herstructurering in een hoge dichtheid toch met een menselijke maat gerealiseerd kan worden.