Nederlandse CAD Standaard NLCS wordt verplicht voor overheden

In juni 2018 heeft de overheid besloten om de NLCS op te nemen in de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie. Hierdoor wordt het voor overheden ‘verplicht’ om de NLCS toe te passen. Wat is NLCS? NLCS is de NederLandse Cad Standaard voor de GWW (Grond- Weg- en Waterbouw). De Standaard heeft als doel het verhogen van de eenheid in het CAD-tekenwerk en de uitwisselbaarheid van tekeningen.

Het belang

Het belang

Waarom is dit belangrijk voor een stedenbouwkundig advies- en ontwerpbureau? Het stedenbouwkundig plan en als afgeleide daarvan het inrichtingsplan, dient als onderlegger voor veel producten in de GWW-sector:

  • Matenplannen
  • Fasering
  • Bouwrijptekeningen
  • Woonrijptekeningen
  • Verlichtingsplannen

 

In het ontwikkelingsproces gaat de informatie vaak heen en weer voor een optimale onderlinge afstemming. Dan is het natuurlijk handig als elke producent in de keten dezelfde taal hanteert, zodat men van elkaar weet wat er bedoeld wordt. Zo gaat er geen informatie verloren en verloopt de uitwisseling efficiënt.

Al enige tijd wordt de NLCS toegepast in de werkomgeving van Wissing. Dat gebeurt tot volle tevredenheid van onze tekenaars en de afnemers van onze producten. Uiteraard past de Teken- en Rekenkamer, als servicedienst van Wissing, de NLCS ook volledig toe. Eén opmerking: dat geldt niet voor ruimtelijke plannen, deze moeten immers voldoen aan de RO-Standaarden. Op termijn valt echter te verwachten, dat ook in deze standaarden de NLCS geïntegreerd zal worden.