Taart voor Streefkerk!

Het Stedenbouwkundig Raamwerk voor Streefkerk is dinsdagavond 30 oktober unaniem en met complimenten vastgesteld in de gemeenteraad. Vanmorgen hebben we dit feestelijk gevierd met alle betrokken partijen.

Het raamwerk betekent een doorbraak in een proces van bijna 12 jaar. Veel initiatieven leken daarbij op elkaar te wachten. Daarmee heeft de verbetering van de openbare ruimte en ontwikkellocaties voor Streefkerk stil gelegen.

"In de rol van strategisch adviseur hebben wij ons vakmanschap ingezet om het proces te sturen en aan te jagen."

Bij het opstellen van het raamwerk heeft Wissing een belangrijke rol gespeeld met het aan tafel krijgen en houden van alle partijen. In de rol van strategisch adviseur hebben wij ons vakmanschap ingezet om het proces te sturen en aan te jagen dat er in samenspraak met diverse betrokkenen een integraal raamwerk is gerealiseerd. Hierin zijn alle initiatieven voor zowel de ontwikkellocaties als de openbare ruimte opnieuw geprogrammeerd en gepositioneerd. Met het raamwerk creëren we bovendien synergie tussen alle plandelen en een samenhangende openbare ruimte. Het bovenliggende doel is het versterken van de kernkracht en verlevendiging van Streefkerk. Wij gaan nu enthousiast verder met de uitvoering van een aantal deelprojecten.