Tweede plaats bij selectie Nieuw Bonaventura

Tweede plaats bij selectie Nieuw Bonaventura

Met onze gebiedsvisie voor Nieuw Bonaventura, aan de westzijde van ’s-Gravendeel in de Hoeksche Waard, zijn we tweede geworden in de gezamenlijke uitvraag van de Gemeente Binnenmaas, marktpartijen ABB Ontwikkeling, BPD Ontwikkeling en Stevast Baas & Groen. Onze visie, die we opstelden samen met Jansen Gebiedsinnovatie, scoorde hoog op klimaatadaptatie, duurzaamheid en creativiteit.

Visie
Visiekaart

Visie

Onze visie gaat uit van de revitalisering van het vervlogen getijdenlandschap, met kreken en kreekruggen, die samensmelten met de strakke polderverkaveling. De kreekruggen bieden ruimte aan een eigen bijzonder woonmilieu dat uniek is in de omgeving, terwijl in de lager gelegen gebieden waterrijke woonmilieus en biezenvelden een plek vinden.

Klimaatadaptatie

In dit landschap staat klimaatadaptatie centraal. Er is veel ruimte voor water in de wetering, piekbuien worden opgevangen in een biezenveld en extreme buien wateren af over de straten. Daarnaast is er een natuurlijke airco die verkoeling biedt door hoogteverschillen en levende oeverbeschoeiingen en via luchtstromen ook vuile lucht afvoert. De verschillende hoogtes in het gebied zijn ook goed voor de biodiversiteit. In Nieuw Bonaventura zetten we historisch landschap in als basis voor een klimaatbestendige toekomst. Het resultaat is prachtige woonmilieus met ruimte voor tal van woonwensen.

Wij zijn blij met de kans die we hebben gekregen van de Gemeente Binnenmaas en de marktpartijen, de visie die we hebben ontwikkeld en de inspirerende samenwerking met Jansen Gebiedsinnovatie. Wij feliciteren de winnaar: Kuiper Compagnons.