Bestemmingsplan - Dorpscentrum

Bestemmingsplan - Dorpscentrum

Een complex bestemmingsplan vanwege de historische aard

Opdrachtgever

Gemeente Montfoort

Type opgave

Bestemmingsplan met borging van cultuurhistorie

Programma

33,1 ha gemengd gebied: detailhandel, dienstverlening, horeca, culturele- en maatschappelijke voorzieningen en wonen

Status

Vastgesteld

Het bestemmingsplan Binnenstad van de kern Montfoort vervangt (delen van) 6 bestemmingsplannen. Vanwege de historische  aard, het veelzijdige beeld en de multifunctionaliteit is dit een vrij complex bestemmingsplan.

"Om de cultuurhistorisch waardevolle binnenstad te beschermen zijn maatregelen genomen"

Behouden en versterken van de hoofdwinkelstraten

Het winkelgebied is bestemd als ‘Centrum’ waar groei van zelfstandige horeca en detailhandel mogelijk is. De aanloopstraten van het centrum hebben de bestemming ‘Gemengd’ gekregen waar ingespeeld wordt op meer ambachtelijke bedrijven en dienstverlening. Binnen deze zogenaamde verzamelbestemmingen zijn verschillende functies uitwisselbaar en veranderingen mogelijk.

De binnenstad is uiteindelijk niet aangewezen als beschermd stadsgezicht. Om toch de cultuurhistorisch waardevolle binnenstad met de historische structuren en het gevarieerde en kleinschalige karakter te beschermen zijn er andere maatregelen genomen. Zo zijn de historische structuren vastgelegd door middel van gedetailleerde bestemmingen en is door een perceelsgewijze aanduiding van de maximale goothoogte en een aparte kappenkaart waarop de nokrichting en kapvorm van de bebouwing is vastgelegd, het waardevolle bebouwingsbeeld beschermd. In aanvulling op het bestemmingsplan is tevens een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Klik hier om het volledige bestemmingsplan te bekijken.