Bestemmingsplan - Herstructurering

Bestemmingsplan - Herstructurering

Opgave waarin onderzoek en draagvlak onder bewoners centraal staan

Opdrachtgever

Tablis Wonen

Type opgave

Bestemmingsplan herstructurering

Programma

Renovatie, sloop en nieuwbouw woningen

Status

Vastgesteld

Van de huidige 428 woningen in de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht worden 38 woningen gerenoveerd en 262 woningen gesloopt, waarvoor 197 nieuwe woningen terugkomen. Nadat in opdracht van Tablis Wonen door ons het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte waren opgesteld, volgde het bestemmingsplan.

De uitdaging van dit bestemmingsplan was om in relatief korte tijd de benodigde onderzoeken uit te voeren, het aanwezige draagvlak onder de bewoners vast te houden en het plan soepel door de procedure te sturen. Dit laatste was essentieel om de noodzakelijke voortgang van uitverhuizen, slopen en nieuwbouw te realiseren. Inhoudelijk zijn de essenties uit het stedenbouwkundig plan (waaronder de beoogde ruimtestructuur) planologisch vertaald, en geeft het plan de flexibiliteit die nodig is voor de planontwikkeling. Dit stelde Tablis Wonen in staat om de vernieuwing voortvarend ter hand te nemen en de bewoners van de Staatsliedenbuurt een mooie nieuwe toekomst te bezorgen.

Klik hier om het volledige bestemmingsplan te bekijken.