Een kleine PAS vooruit: release AERIUS Calculator

Een kleine PAS vooruit: release AERIUS Calculator

De stikstofdepositie van projecten kan weer berekend worden. De AERIUS Calculator is namelijk online en vergunningen kunnen weer aangevraagd worden op grond van intern salderen.

Er gelden geen afstanden en grens- en drempelvoorwaarden meer en deze worden voorlopig ook nog niet vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat in principe voor elke uitstoot boven de 0.00 mol/ha/j een passende beoordeling moet worden uitgevoerd en/of een ADC-toets moet worden doorlopen.

Een PAS vooruit

Het is dus goed dat de AERIUS Calculator weer online is. Nu kan voor een aantal projecten de onzekerheid worden ontnomen door het uitvoeren van een berekening. Dit geeft vooralsnog voldoende houvast voor gemeenten om door te gaan met enkele projecten en omgevingsvergunningen te verlenen. We kunnen weer een PAS vooruit.
Let op: voor externe compensatie en de ADC-toets is besloten dat er tijdelijk geen toestemmingen worden verleend voor nieuwe plannen en projecten op grond van de Wet natuurbescherming.

Voortoets
Invloedssfeer Natura 2000

Voortoets

In sommige gevallen is een berekening niet nodig (beperkte voortoets). Dit is afhankelijk van de grootte van het project, het soort project en daarmee samenhangend de afstand tot een Natura 2000-gebied. Het is nog niet bekend tot over welke afstand stikstof neerdaalt, maar vaak wordt wel geconcludeerd dat op een afstand van meer dan 10 km tot een Natura 2000-gebied op voorhand significante effecten zijn uit te sluiten. Voor kleinere projecten kan al bij een heel kleine afstand worden uitgesloten dat significante effecten optreden. Dit is alleen niet wetenschappelijk onderbouwd. In hoeverre zo’n conclusie juridisch houdbaar is, is nog maar de vraag. Om voor zekerheid te gaan, adviseren wij een voortoets uit te voeren voor projecten. Dit kan door middel van een berekening in de AERIUS Calculator.

Wij helpen je graag verder

Wil je meer weten over de stikstofproblematiek of kunnen wij ondersteunen bij het uitvoeren van voortoets? Neem dan gerust contact op met Meryem Tas.

Bron beeld bovenaan deze pagina: Tanja van Geest