Expertise

Stads- en dorpsuitbreiding

Stads- en dorpsuitbreiding

Werken aan geliefde gebieden in stad en dorp.

Planologie en Omgevingswet

Planologie en Omgevingswet

Een creatief vakgebied waarin houvast en flexibiliteit in balans moeten zijn.

Herstructurering

Herstructurering

Met precisie inpassen in de bestaande stad.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Plannen met respect voor het klimaat, de plek en haar bewoners.

Openbare ruimte en landschap

Openbare ruimte en landschap

De duurzame basis onder elke ontwikkeling.

<strong>Participatie</strong>

Participatie

Plannen maken kan niet zonder te luisteren naar de betrokken mensen.

Strategisch advies

Strategisch advies

Grondig ophelderen van de meest complexe en ruimtelijke vraagstukken.

Beeldregie en supervisie

Beeldregie en supervisie

Sturen op de kwaliteit van architectuur en openbare ruimte.