Expertise

Beeldregie en supervisie

Beeldregie en supervisie

Sturen op de kwaliteit van architectuur en openbare ruimte.

Herstructurering

Herstructurering

Met precisie inpassen in de bestaande stad.

International experience

International experience

Raising life standard by design with the Dutch approach.

Openbare ruimte en landschap

Openbare ruimte en landschap

De duurzame basis onder elke ontwikkeling.

<strong>Participatie</strong>

Participatie

Plannen maken kan niet zonder te luisteren naar de betrokken mensen.

Bestemmingsplannen en (omgevings)visies

Bestemmingsplannen en (omgevings)visies

Een creatief vakgebied waarin houvast en flexibiliteit in balans moeten zijn.

Stads- en dorpsuitbreiding

Stads- en dorpsuitbreiding

Werken aan geliefde gebieden in stad en dorp.

Strategisch advies

Strategisch advies

Grondig ophelderen van de meest complexe en ruimtelijke vraagstukken.