Strategisch advies

Strategisch advies

Als strategisch adviseur verbinden wij stakeholders, inspireren wij opdrachtgevers en continueren wij processen.

Wij adviseren gemeenten en andere overheden, ontwikkelaars en investeerders bij ruimtelijke vraagstukken van verschillende schaalniveaus. Haalbaarheid is daarbij de basis, zowel fysiek als planologisch-juridisch. Ons advies is op basis van jarenlange ervaring en bureau- en ontwerpend onderzoek. Ons team van experts maakt, samen met onze netwerkbureaus en de vrienden van Wissing, de verschillende oplossingsrichtingen inzichtelijk. Vooral door goed te luisteren kunnen wij vaak verrassende uitkomsten presenteren.

Als je vraagt om een antwoord, denken we eerst na of de juiste vraag is gesteld.

Op het juiste moment, op de juiste plek

Als strategisch adviseur staan wij onze opdrachtgevers intensief bij. Onze bijdrage is divers, maar vaak worden we ingezet om een volgende stap in een project te kunnen maken of een vastgelopen project vlot te trekken. Soms zijn dit korte interventies en bij andere projecten zijn we voor lange tijd betrokken en adviseren we over de volledige breedte.

Onze betrokkenheid als totaaladviseur leidt tot mooie samenwerkingen en succesvolle resultaten!

Jeroen Goes
Jeroen Goes

Ons vakgebied gaat veel meer dan vroeger over zakendoen, het creëren van een doorbraak, het aan tafel krijgen of houden van alle partijen. In dit spel voel ik mij als een vis in het water.