De Plantage - Geldermalsen

De Plantage - Geldermalsen

Als ruimtelijkadviseur nauw betrokken bij het ontstaan van een nieuwe wijk.

Opdrachtgever

Gemeente West Betuwe

Type opgave

Stads- en dorpsuitbreiding

Programma

1.550 woningen, 76 ha.

Status

In aanbouw

Aan de zuidkant van Geldermalsen is De Plantage volop in aanbouw. Ongeveer de helft van de in totaal 1.500 woningen is inmiddels gerealiseerd. Vanaf het begin zijn wij als ruimtelijk adviseur van de gemeente betrokken bij de ontwikkeling van het project. Wissing ontwierp onder andere het stedenbouwkundig plan en beeldregieplan, inrichtingsplan van de openbare ruimte en bestemmingsplannen die De Plantage mogelijk maken. In de rol van supervisor zijn we betrokken bij alles wat er in de wijk gebeurt en kunnen we sturen op kwaliteit van de ontwerpen van gebouwen en buitenruimte.

De Plantage in vogelvlucht

De Plantage in vogelvlucht

2:41

Als supervisor betrokken bij de realisatie van ons stedenbouwkundig ontwerp.

Passend op de plek

Het ontwerp voor De Plantage is gebaseerd op de ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische eigenschappen van de streek. Hierdoor krijgt het wonen in deze wijk een eigen regionale identiteit waarmee het zich onderscheid van andere wijken. De deelgebieden De Bastide, De Buitenplaats en De Woongaard zijn geïnspireerd op herkenbare onderdelen uit de streek, zoals vestingstadjes aan de Linge, statige landgoederen en de landelijke boomgaarden. Hiermee krijgt De Plantage een diverse opzet, die door bewoners wordt herkend en gewaardeerd.

Openbare ruimte versterkt woonsferen

De drie woonsferen zijn niet alleen herkenbaar aan de architectuur maar zeker ook aan de inrichting van de openbare ruimte. Die is in De Buitenplaats gebaseerd op het archetype van het landgoed, met formele statige lanen en majesteitelijke wintergroene beplanting. De buitenruimte in De Bastide kent grachten, kades, pleintjes en plantsoenen, vergelijkbaar met oude vestingstadjes, terwijl de inrichting van De Woongaard is ontleend aan de ontspannen sfeer van De Betuwe, met zijn weelderig bloeiende boomgaarden op een tapijt van gras.

Aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit

Het bouwen van 1.500 woningen kost tijd. Gedurende het ontwerp en de realisatie van De Plantage is de aandacht steeds meer komen te liggen op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Toch hebben we bij de ontwikkeling van het laatste deelgebied – De Woongaard – de ruimte genomen om het plan te upgraden naar nieuwe inzichten.

Aan de ontspannen Betuwse opzet is een ingenieus systeem van oppervlakkige wateropvang toegevoegd. Wadi’s, greppels en watergangen ontlasten het riool en vangen regenbuien op en droogte en hittestress worden tegengegaan. Ook zijn meer soorten planten en bomen in het ontwerp gekomen en krijgen alle woningen hagen. Goed voor de biodiversiteit, want die beplanting hebben allerlei dieren weer nodig voor voedsel of beschutting. Bijkomstig voordeel: het vermindert hittestress en geeft ook nog eens een aantrekkelijk straatbeeld.

Ontwerp van bruggen en kaden

De bruggen in De Plantage hebben we zodanig vormgegeven dat ze passen bij de sfeer en identiteit van de drie verschillende buurten. Dit komt het meest tot uiting in de wijze van aanlanding van de bruggen.

De bruggen in De Buitenplaats zijn ontworpen als statige, formele bruggen. De landhoofden worden gemetseld uitgevoerd, met een lage muur en penanten. De bruggen en brugduikers in De Bastide worden eveneens uitgevoerd met gemetselde landhoofden. De muren hiervan worden echter opgemetseld zodat het compacte en stenige karakter van De Bastide wordt versterkt. De bruggen in De Woongaard worden uitgevoerd zonder landhoofd.