Bestemmingsplan Steenenburg

Bestemmingsplan Steenenburg

Werken met het gedachtengoed van de Omgevingswet

Opdrachtgever

Gemeente Heusden

Type opgave

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Programma

Diagnostisch centrum; bedrijfspaviljoens; 226 appartementen en vrije kavels, renovatie middeleeuws kasteel

Status

Vastgesteld

Wissing is diverse gemeente behulpzaam bij het leren werken met het gedachtengoed van de Omgevingswet. We kiezen plannen waarin we één of meerdere aspecten van deze wet kunnen toepassen, om daarmee onszelf en gemeenten te helpen ‘omdenken’. Het bestemmingsplan voor Steenenburg in Heusden is zo’n plan. We besteden expliciet aandacht aan de wijze waarop duurzaamheidsbeleid geregeld kan worden. Het opnemen van duurzaamheidsaspecten in een bestemmingsplan is een belangrijke stap naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, zoals dat in de toekomstige Omgevingswet is bedoeld.

"Het opnemen van duurzaamheidsaspecten in een bestemmingsplan is een belangrijke stap naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving."

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Schets met toekomstige campus

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Steenenburg maakt de ontwikkeling mogelijk van een campus met zorggerelateerde bedrijven. De campus ligt op het terrein van het voormalige Land van Ooit, waar het fameuze Roze Kasteel inmiddels is gerestaureerd. Het oorspronkelijke kasteel d’Oultremont uit 1230 wordt het nieuwe hart van de campus, waar ook ruimte is voor 226 appartementen en vrije kavels.

Duurzame gebiedsontwikkeling
Totaalschets Steenenburg met nieuwe campus tussen verborgen vennen

Duurzame gebiedsontwikkeling

In dit bestemmingsplan is de duurzame gebiedsontwikkeling expliciet geregeld. Zo staat duurzaamheid centraal bij de realisatie van alle gebouwen en de buitenruimte. Bijzonder is bijvoorbeeld dat in het bestemmingsplan de verhouding is geregeld tussen behoudenswaardige monumentale bomen en zonnepanelen. Er zijn regels opgenomen voor windinstallaties, laadpalen voor elektrische auto’s en het opvangen van hemelwater op eigen terrein.

Verder hebben de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden van het landgoed een centrale plek in het bestemmingsplan. Door voort te bouwen op deze waarden krijgt Steenenburg een samenhangend landschappelijk casco.

Eerder schreef Kees Musters een interessante weblog over dit ‘bestemmingsplan nieuwe stijl’. Hierin beschrijf hij precies datgene dat het plan zo bijzonder maakt.

Het volledige bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.