Shezidao – Taipei, Taiwan

Shezidao – Taipei, Taiwan

De laatste grote binnenstedelijke stadsontwikkeling van Taipei

Organisatie workshop

City of Taipei

Type opgave

Gebiedsontwikkeling

Programma

300 hectare; >10.000 woningen

Shezidao is op dit moment de grootste gebiedsontwikkeling in Taipei (Taiwan). Piet Kalsbeek is, vanwege zijn expertise op het gebied van stadsontwerp en planning, door de burgemeester uitgenodigd om in een vierdaagse workshop zijn visie te geven op de herstructurering van het schiereiland. Het doel is om van Shezidao een voorbeeldwijk te maken voor duurzame stadsontwikkeling.

Nederlandse bijdrage aan de planvorming voor Shezidao
Shezidao international workshop

Nederlandse bijdrage aan de planvorming voor Shezidao

Shezidao is een gebied van 300 hectare en ligt op de samenvloeiing van twee grote rivieren, de Tamsui en Keelung. Vanwege de risico’s van stormvloeden en een te laag beschermingsniveau is dit eiland vanaf 1970 gevrijwaard gebleven van verstedelijking. De Urban Design Department van Taipei werkt aan het gebiedsplan, en op initiatief van de burgemeester van Taipei is een Nederlands team uitgenodigd om bij te dragen aan de planvorming op het gebied van water, stadsontwerp en ecologie.

In de workshops heeft het Nederlandse team de Dutch Approach uiteengezet en de volgende aanbevelingen gedaan

  1. Probeer integraal te ontwerpen, breng de ontwerpdisciplines samen met de technische disciplines, werk samen om tot het best mogelijke ontwerp te komen;
  2. Maak gebruik van de lagenbenadering, waarin de 1e laag van de topografie en geomorfologie sturing kunnen geven aan de herontwikkeling, en waarin de 2elaag van de netwerken (water, transport etc.) de ruimtelijke inrichting bepalen. De 3e –occupatie- laag volgt uit het ruimtelijk raamwerk dat met de eerste twee lagen tot stand is gekomen;
  3. Leg een groenblauwe infrastructuur aan, waarin voldoende ruimte is voor waterberging, voor een gezonde ecologisch milieu en waarin een samenhangend groen raamwerk wordt geboden voor de inwoners van het eiland.

De resultaten van de workshop zijn uitgewerkt en gebundeld in het Report of Findings.