Herstructurering

Herstructurering

Herstructurering of transformatie gaat over het opnieuw gebruiken van een plek. Een duurzame ingreep met als doel een gebied nieuw leven in te blazen en een bijdrage te leveren aan de leefomgeving.

Herstructurering het toevoegen van nieuwe kwaliteit in bestaande steden en dorpen.

Met precisie en aandacht voor de buurt

Herstructurering is werken in een bestaande context, zoals een wijk of buurt. Dit betekent ook veel bestaande belangen. Meer nog dan bij andere opgaven is het bij herstructurering belangrijk om te werken met precisie en aandacht voor de omgeving. We zoeken naar oplossingen en maken ontwerpen die enerzijds de leefomgeving verbeteren en anderzijds de bestaande kwaliteiten behouden en versterken. Dit leidt vaak tot bijzondere en geliefde plannen.

Ambitieuze plannen
De Stationstuinen - Barendrecht

Ambitieuze plannen

Wij bekijken al onze herstructureringsplannen integraal. Gebiedstransformaties bieden de kans om steden en dorpen een stukje mooier en beter te maken. Vaak gaat het om verouderde delen van de stad, zoals bedrijventerreinen en spoorzones. Juist hier kijken we verder dan ‘alleen’ een nieuwe invulling. We hebben aandacht voor gemengde programma’s, bijvoorbeeld door wonen, werken en voorzieningen te combineren in een gezonde en inclusieve leefomgeving. Bij onze ontwerpen komen natuurlijk ook duurzaamheidsaspecten zoals klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, circulariteit, gezonde mobiliteit en waterhuishouding aan bod. Zo zijn onze plannen in binnenstedelijke omgevingen gelaagd door ambities.

Creatieve en haalbare plannen
Fabriekskwartier - Tilburg

Creatieve en haalbare plannen

Die ambities landen bij Wissing in een integraal plan dat past op de plek. In onze plannen gaan we op zoek naar het DNA van de plek, de beleving van bewoners en gebruikers en nemen uitgebreid de tijd om de plek te doorgronden. Door zo eerst de genius loci te begrijpen, kunnen we creatieve ontwerpen opstellen. Kennis van de bestaande ruimtelijke en financiële situatie is cruciaal voor een passende oplossing. Wij houden namelijk niet van luchtfietsen maar werken aan de prachtige uitdagingen om telkens een nieuw passtukje in de stad of het dorp te realiseren waar mensen van genieten en trots op zijn.

Experts met lef

Voor deze bijzondere ingrepen hebben we binnen Wissing een expertteam met kennis op het gebied van stedenbouw, architectuur, openbare ruimte, planologie en participatie. Ons breed georiënteerde team werkt met hun actuele kennis, lef en improvisatievermogen aan succesvolle gebiedstransformaties.

Met chirurgische precisie opereren in de bestaande stad.

Marten Reijnen
Marten Reijnen

Een integrale benadering is noodzakelijk bij iedere herstructureringsopgave. Het liefst treed ik met een open blik en ruimte voor input vanuit alle kanten een transformatieproject tegemoet. Het doel is altijd het toevoegen van kwaliteit, voortbordurend op bestaande sociale en ruimtelijke structuren.