Fabriekskwartier - Tilburg

Fabriekskwartier - Tilburg

Urban living van de toekomst: gezond, klimaatadaptief en bijzondere openbare ruimte

Opdrachtgever

Triborgh Gebiedsontwikkeling

Type opgave

Transformatie

Programma

Ca. 400 woningen

Status

Ontwerp

"Ruige, groene openbare ruimte als fundament voor de architectuur zorgt voor duurzame parel aan de Piushaven."

Een stoere transformatiewijk met een ruw randje, dat is Fabriekskwartier. Een toonbeeld van duurzaamheid met een industriële uitstraling aan de Piushaven in Tilburg. Onze stedenbouwkundige opzet, het fundament van de openbare ruimte en de innovatieve omgang met thema’s als water, energie, mobiliteit en groen zijn leidend voor de ontwikkeling van de buurt met ongeveer 400 woningen.

Fabriekskwartier

Fabriekskwartier

1:06

Urban living van de toekomst

Fabriekskwartier is een voorbeeld op het gebied van duurzaam wonen in hoge dichtheid. Hier komt een energievriendelijke ontwikkeling met een variatie aan woningen en een groene openbare ruimte van hoge kwaliteit. De buurt is vrijwel geheel autovrij. Het groen loopt tot aan de gevel. Innovatie op gebied van energie, mobiliteit, water en groen stellen hier een nieuwe standaard. Bijzondere woningtypen, bedrijvigheid, commercie en horeca bieden alles voor de actieve stedeling.

Groen fundament

Groen fundament

De openbare ruimte vormt de basis onder elk plan. In Fabriekskwartier geen standaard straten, stoepen en voortuinen, maar een groen fundament ontstaan vanuit de plek, gebaseerd op de bestaande bomen waar de gebouwen zorgvuldig in worden gesitueerd. Die gebouwen reageren door hun positie en opbouw op de buitenruimte in plaats van andersom. Zo ontstaat een groene drager van openbare ruimte die Fabriekskwartier kenmerkt en een bijzondere woonkwaliteit geeft. Hier woon je straks aan het park, waar ruimte is voor ontmoeting, beweging en recreatie. Om iedere hoek schuilt een verrassing. Op dit moment ontwerpen wij de buitenruimte in een gezamenlijk atelier met de vijf architecten , waardoor er een uitstekende wisselwerking ontstaat tussen de buitenruimte en de gebouwen.

Slim omgaan met water en energie
Profiel met deel van watermaatregelen in Fabriekskwartier

Slim omgaan met water en energie

Uitgangspunt van Fabriekskwartier is dat de wijk ‘zijn eigen broek ophoudt’ voor de water- en energiehuishouding. Een duurzamere omgang met water begint met het minimaliseren van verharding en het opvangen van regenwater in de buitenruimte en bergen op daken van de gebouwen (minstens 70% van de gebouwen krijgt een waterbergend polderdak). Hierdoor blijft de grondwaterstand op peil, ontstaat een buffer tegen droogte en wordt hittestress tegen gegaan. Zo wordt de buurt klimaatadaptief.

We streven ernaar om de energie die in Fabriekskwartier wordt verbruikt zoveel mogelijk in de buurt zelf te genereren. Dat geldt in ieder geval voor de warmte waarmee we de woningen verwarmen en de elektriciteit die de huishoudens nodig hebben. Natuurlijk hebben de woningen zonnepanelen, dat is de nieuwe standaard. Daar bovenop gebruiken we een lokale bron voor de warmtevoorziening van de wijk: de naastgelegen Piushaven. De haven is een fantastische plaatselijke warmte- koudebron. Door thermische energie te winnen uit dit oppervlakte water, kunnen we de woningen, bedrijven en overige functies in het gebied verwarmen én koelen.

Ontstaan vanuit de plek

Fabriekskwartier ontstaat vanuit de plek door de combinatie van nieuw en bestaand. Dit doen we door technisch slim om te gaan met thema’s als energie en water en de aanwezige kansen volop te benutten. Dat uit zich ook in de identiteit, karakter en sfeer van de wijk. De nieuwe bebouwing is geïnspireerd op het fabrieksmatige karakter van de gebouwen die in Fabriekskwartier staan en stonden. Ze verhalen van het industriële verleden van de plek, dat ook bijvoorbeeld uit de Aabe-fabriek spreekt. De bestaande beplanting in de vorm van negen prachtige volwassen platanen en een bestaande boomgroep staan als een verborgen schat centraal in het gebied, en vormen de basis voor de identiteit van Fabriekskwartier.

Fabriekskwartier wordt groen, ongepolijst, puur en eerlijk. De groene buitenruimte en de gebouwen gaan soepel in elkaar over, de toegepaste materialen zijn robuust en duurzaam. Dit alles resulteert in een buurt met stoere fabrieksgebouwen om een hart van stadsnatuur.

Vragen over Fabriekskwartier?

Voor vragen over de laatste ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld inschrijvingen, verwijzen wij u door naar www.fabriekskwartier.nl of Triborgh Gebiedsontwikkeling.