De Kreek - Den Hoorn

De Kreek - Den Hoorn

De eerste Cittaslow wijk van Nederland!

Opdrachtgever

Gemeente Midden-Delfland

Type opgave

Duurzame dorpsuitbreiding

Programma

162 woningen

Status

In aanbouw
Cittaslow

Cittaslow

De Kreek in Den Hoorn is niet zomaar een wijk, maar de eerste Cittaslow wijk van Nederland. Dit betekent dat in het stedenbouwkundig plan van De Kreek de kwaliteit van de leefomgeving het allerbelangrijkst is. De leefomgeving onderscheidt zich door de samenhang tussen duurzame bouwstenen voor authenticiteit, biodiversiteit, gezondheid, klimaat, veilig- en leefbaarheid, energie en duurzaam bouwen.

"Wonen in een vloeiend doorlopend landschap dat klimaat adaptatie, biodiversiteit en gezondheid voorop stelt; het kan in De Kreek."

Animatie Cittaslow De Kreek Vogelvlucht

Animatie Cittaslow De Kreek Vogelvlucht

0:20

Gemeenschappelijk buurtgevoel

De Kreek wordt een leefomgeving met een landelijk verademend karakter. Binnen een stoer en landschappelijk gebied liggen drie in het landschap verankerde woonclusters. Men woont dus letterlijk in het landschap. Geen ellenlange woonstraten maar een landschap dat reikt tot aan de voordeur. De clustergewijze opzet bevordert het gemeenschappelijke buurtgevoel en biedt door de ligging aan het groen een grote mate van privacy en vrijheid. Doordat de woningen op het groen georiënteerd zijn, is er sociale controle en kunnen kinderen vrij en veilig spelen. Buiten in hun ‘eigen’ domein maar wel met een oogje in het zeil.

Waterneutraal

Het robuuste landschap heeft het karakter van de landelijke kreken in Midden-Delfland en biedt ruimte aan water. Vanaf het dakvlak wordt regenwater afgevoerd en opgevangen in waterbergende en infiltrerende schuttingen. Het gebufferde water kan worden gebruikt voor bewatering van de tuinen. Overschotten worden boven het maaiveld afgevoerd naar de brede goten in de straat, de wadi’s en de kreek. Dit watersysteem is een dynamisch laagland, dat afhankelijk van de waterstanden, sterk in beeld kan veranderen. Van een glooiend grasland naar een eilandenrijk omgeven door water. Wonen aan het water krijgt op deze manier een heel nieuwe betekenis!

Klimaat bevorderend

Een vloeiend doorlopend landschap bevordert ook klimatologische aspecten als luchtcirculatie en het opnemen van fijnstof . Dat wordt beleefbaar door de verspreiding van bijvoorbeeld zomerse geuren en de temperatuurverschillen op wijkniveau. De warmte van een zuidmuur in de avonduren en de verfrissende koelte van de kreeklaagten met de daarop waarneembare diversiteit aan flora en fauna. Het geluid van krekels in het hoge gras en het gezoem van hommels, bijen en vlinders in de warme nektar-rijke delen van de wijk. Door de stedenbouwkundige structuur en de maatvoering worden windtunnelvorming en tochtige woonstraten voorkomen. De Kreek wordt ook voorzien van een duurzame bodem, klimaat adaptieve bestrating en gerecyclede materialen.

Het groen ordent niet alleen het landschap maar wordt ook ingezet als oogstbaar groen. Wanneer er geen constructieve, educatieve, culinaire of andere functionele toepassing gevonden wordt, dan wordt het ingezet als compost en voor de productie van energie. Allemaal intrinsieke waarden die te herleiden zijn op een identiteitsvolle en begrijpbare ordening van De Kreek.

Voor het plan De Kreek heeft Wissing het definitief stedenbouwkundig plan, definitief inrichtingsplan openbare ruimte, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan opgesteld.