Bestemmingsplan Bedrijventerrein Molengors (Chw)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Molengors (Chw)

Integratie van het ruimtelijkspoor en het milieuspoor

Opdrachtgever

Gemeente Moerdijk

Type opgave

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Programma

Bedrijventerrein

Status

Concept

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe integrale wet zorgt voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Voor het bedrijventerrein Molengors zijn we in opdracht van gemeente Moerdijk bezig met een pilot Milieuzonering nieuwe stijl’: het integreren van het ruimtelijk spoor en het milieuspoor in één bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Oftewel, we voegen de milieucategorieën met richtafstanden en de daadwerkelijke milieubelasting op basis van een milieuvergunning of activiteitenbesluit samen in één bestemmingsplan.

Eigen methodiek

Een belangrijke vraag bij deze integratie is hoe om moet worden gegaan met bedrijvigheid in relatie tot gevoelige functies in de omgeving. Het bedrijventerrein Molengors is een bestaand bedrijventerrein dat inmiddels ligt ingebed tussen woonwijken. Voor de systematiek lieten wij ons inspireren door het rapport van de VNG over Milieuzonering nieuwe stijl. Samen met de gemeente en Omgevingsdienst Midden West Brabant ontwierpen wij een eigen methodiek die de balans opzoekt tussen de (nieuwe) gebruiksruimte van het bedrijventerrein en het borgen van een goed woon- en leefklimaat. De  methode wordt in een omgevingsdialoog besproken met de ondernemers en omwonenden.

Het 'Groene boekje' verdwijnt
VNG rapport Milieuzonering nieuwe stijl

Het 'Groene boekje' verdwijnt

Met de komst van de Omgevingswet, verdwijnt het ‘Groene boekje’ Bedrijven en milieuzonering van de VNG. Dit boekje is jarenlang gebruikt als (semi-juridische) leidraad in bestemmingsplannen om daarmee milieucategorieën toe te kennen aan bedrijven. De toekenning van deze (algemene) categorieën geeft geen goed beeld van de daadwerkelijke milieubelasting van een bedrijf. Het ene milieucategorie 3.1-bedrijf op een locatie kan namelijk veel meer hinder veroorzaken dan een ander milieucategorie 3.1-bedrijf, terwijl ze beiden in dezelfde milieucategorie voorkomen. Al in 2017 heeft het bestuur van de VNG mede daarom aangegeven dat de huidige publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ niet meer wordt onderhouden of geactualiseerd.

Wij sluiten ons hier volledig bij aan en zijn blij dat de Omgevingswet de mogelijkheid biedt om in het omgevingsplan de daadwerkelijke milieubelasting vast te leggen. Hiermee wordt een goed- woon en leefmilieu bereikt en weten bewoners en bedrijven precies waar ze aan toe zijn.

Integratie Milieu en RO

De integratie van Milieu en RO in het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Molengors dient tevens als pilot voor de nog volgende actualisaties van bestemmingsplannen elders in de gemeente Moerdijk. Ook onderzoeken we met dit plan of de voorgestelde methode gemeentebreed ingezet kan worden voor het gebiedsdekkende omgevingsplan van Moerdijk.

Masterclasses

Ook benieuwd hoe wij zit aanpakken? Volg één van onze masterclasses waarin wij de systematiek van de integratie ruimtelijk spoor en milieuspoor uitleggen en laten zien hoe wij deze systematiek specifiek voor  locaties en gemeenten toepassen.

Onderstaande figuren zijn afkomstig uit het rapport ‘Milieuzonering nieuwe stijl’ van VNG.