Amstel Design District - Amsterdam

Amstel Design District - Amsterdam

Complete, verticale stad

Opdrachtgever

Madefor Projects

Type opgave

Gebiedsvisie en stadsontwerp

Programma

90.000 m2 bvo gemengd stedelijk gebied

Status

Ontwerp

Langs de A10 en metrohalte Overamstel ligt een dynamisch gebied dat zich ontwikkelt van een monofunctioneel bedrijventerrein naar een gemengd hoogwaardig stedelijk gebied. Wissing maakt voor deze transformatie de gebiedsvisie. Het karakter van de ‘werkstad’ gaat daarbij niet verloren. Dit wordt een bruisende plek: Het Amstel Design District. Maar wat maakt deze opgave zo interessant?

"We werkten een plan uit voor een extreem intensieve vorm van verstedelijking."

Amsterdam is 'hot'

Amsterdam lijkt één van de grote winnaars van de globalisering. Niet omdat ze zich kwantita­tief kan meten met mega-metropolen, maar omdat het relatief kleine Amsterdam een in­ternationaal vestigingsklimaat combineert met een leefbare stad met een menselijke maat. Mondiaal gezien een kosmopolitisch dorp, maar wel nummer vijf op de schaal van meest competitieve steden in de wereld en derde als het gaat om het aantrekken van buitenlandse investeringen. Amsterdam is een mondiaal internetknoop­punt, een concentratieplek voor internationale bedrijven, een vooraanstaand centrum van start-ups en scale-ups en van kennis en cultuur.

Profiel geluidwerende voorziening. Beeld: Wissing

De ligging van het gebied maakt verdichting extra interessant. De A10 en metrohalte Overamstel zorgen voor optimale verbindingen. Daarnaast zorgen deze, tezamen met het nabij gelegen rangeerterrein, voor de nodige uitdagingen op het gebied van geluid. Dit aspect is zorgvuldig uitgewerkt in het stadsontwerp.

Een complete, verticale stad!

In de Koers 2025 is door Amsterdam vastgelegd dat woningbouw nodig is om te voldoen aan de grote vraag, maar er moet ook werkgelegenheid worden behouden. Dit alles stelde ons voor een interessante opgave; het uitwerken van een plan voor een extreem intensieve vorm van verstedelijking. Het gaat hier om ongeveer 90.000 m2 bruto vloeroppervlakte aan gemengde functies op een terrein van 1,6 ha. Een complete, verticale stad!

Stedelijke setting
Sfeerimpressie stadsstraat. Beeld: 3D Studio Prins

Stedelijke setting

Ons plan organiseert creatieve bedrijvigheid en tech-bedrijven: start-ups en scale-ups in broedplaatsen, vrijplaatsen en ateliers, maar ook – schone – maakindustrie met stoffelijke productie. Creatieve bedrijven en maakindustrie hebben behoefte aan kleine en middelgrote kantoor- en bedrijfsruimten die flexibel indeel­baar en veranderbaar zijn. Waar je start met een lage huur en doorgroeit als je succesvol bent. Er is behoefte aan interactie en nabijheid, aan drukte en ontmoeting, aan multimodale bereikbaarheid en functiemenging. Aan een hoge plint met ruimten waar je kunt werken, eten en drinken, een dynamisch stuk stad waar je inkopen doet, sport of tot rust komt. Kortom: aan een stedelijke setting.

Amstel Design District

Wij ontwerpen het Amstel Design District als een robuust, soms wat ruw en tegendraads, maar uitnodigend gebied. Een modern district met opvallende architectuur, een hoge intensiteit en gedurfde hoogbouw. Waar m³ belangrijker zijn dan m² en een verdiepingshoogte van 4,5 meter uitnodigt om de eigen ruimte vorm te geven of aan te passen. Een gebied waarin maken en tentoonstellen, media en communicatie, uitvinden en innoveren, technologie en ontwerp in het DNA zit. Een gebied met een goede openbare ruimte. Waar kosmopolitisme en local to local met elkaar zijn verbonden.