Beeldregie en supervisie

Beeldregie en supervisie

“Wat is het hier mooi!”

Maar waarom vinden we het ergens mooi en op andere plekken juist niet? Ongemerkt zijn er vele facetten die het straatbeeld bepalen. De bebouwing en de openbare ruimte vormen in samenhang onze leefomgeving.

Sturen op kwaliteit door samenhang tussen architectuur en openbare ruimte.

Beeldkwaliteit zorgt voor identiteit

Wij vinden het belangrijk dat de bebouwing, de architectuur, één beeld vormt met de openbare ruimte, een totaalbeeld dat de omgeving een eigenheid geeft. In elk project zijn we op zoek naar passende beeldkwaliteit die de omgeving versterkt. Op die manier krijgt een plek identiteit, het wordt bijzonder, fijn om te wonen, te werken of te verblijven.

Hoe dan?

Hiervoor maken we beeldkwaliteitsplannen, zijn we supervisor, maken we kavelpaspoorten of stellen we (aanvullingen op) welstandsnota’s op. Niet als keurslijf, maar als inspiratie en toetsingskader. We werken samen met opdrachtgevers en welstand aan een mooi eindbeeld. In verschillende projecten staan we met onze expertise en ervaring onze opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en overige teamleden bij om hun ambities ten aanzien van de beeldkwaliteit waar te maken.

"Beeldkwaliteit zetten wij in als inspiratie voor een mooi eindbeeld."

Désirée de Jonge
Désirée de Jonge

Wat is het beeld dat je voor ogen hebt en hoe kunnen we dat bereiken zonder een keurslijf op te leggen? Op zoek gaan naar de balans tussen flexibiliteit en ambitie, dat is het spel in beeldregie en supervisie. Ik heb op dit gebied ruime ervaring opgedaan in onder andere Oerle Zuid, Papendorp, Land van Matena en Vinkeveld.