Zuidpolder - Eemnes

Zuidpolder - Eemnes

Als ruimtelijk adviseur integraal betrokken bij de ontwikkeling van een dorps- en landelijk woonmilieu

Opdrachtgever

GEM Zuidpolder CV

Type opgave

Stads- en dorpsuitbreiding

Programma

Ca. 500 woningen

Status

In aanbouw

Het nieuw dorps- en landelijk woonmilieu in de Zuidpolder in Eemnes is geïnspireerd op het karakter van het dorp, de weilanden en polders rondom het plangebied. De polderstructuur vormde de onderlegger voor het stedenbouwkundig plan, maar dan met een twist! Geen lange rechte straten, maar juist een variatie in plekken, informele openbare ruimte en een ontspannen manier van ordenen vormde de basis van het ontwerp. Al sinds 2008 is Wissing als ruimtelijk adviseur betrokken bij de ontwikkeling van de Zuidpolder.

'Meet the neighbours' - toekomstige bewoners Zuidpolder

'Meet the neighbours' - toekomstige bewoners Zuidpolder

2:27

"De ontwikkeling van de buurt helemaal in de vingers als betrokken totaaladviseur."

Wissing als totaaladviseur

Wissing als totaaladviseur

In het volledige proces van eerste schets tot supervisie, ontwerp van de openbare ruimte en bestemmingsplannen is Wissing als stedenbouwkundige de adviseur van de gemeente en ontwikkelaars. Van voor, door en nu na de crisis zijn we met gemeente en ontwikkelaars bezig om er een succesvol plan van te maken, waar de bewoners met zeer veel plezier wonen! En dat blijkt, want in 2016 is het plan vanwege het woonplezier, gebruikskwaliteit en participatie beloond met Margeret Staal-Krophollerprijs.

Wij helpen de gemeente en de ontwikkelaars op alle facetten van de planontwikkeling, van het maken van tekeningen voor de communicatie of de notaris, organiseren van bewonersbijeenkomsten, advisering over het proces, de inrichting van de openbare ruimte en gesprekken met kavelkopers.

Ook voor het bedrijventerrein vervullen we de rol als totaaladviseur voor de gemeente. Hier is inmiddels ook ongeveer de helft van het oppervlak ontwikkeld.

Het resultaat: een sfeervolle dorps en landelijke woonwijk

Het resultaat: een sfeervolle dorps en landelijke woonwijk

De eerste buurten zijn inmiddels gerealiseerd en de bewoners zijn enthousiast (zie twee reacties hieronder).

Het gevarieerd straatbeeld zorgt voor de gewenste dorpse sfeer, met geknikte en verspringende straten en een bijzondere openbare ruimte. In het plan zijn er verschillende kleinschalige ruimtes waar de woningen rondom liggen. Daardoor woont iedereen in de Zuidpolder aan mooie ruimte of plek; zoals een singel, een groenstrook, een park of een plein.

Bewoner Kim Bos: "We zijn zo blij dat we nu hier zitten. Het is echt een tophuis. En ik heb er alle vertrouwen in dat het ook een topbuurt wordt."

"Het is een tophuis in een topbuurt"

Wiebe en Kim Bos wonen sinds juni ’15 met hun twee kleintjes in Zuidpolder. Beiden zijn niet geboren, maar wel getogen in Eemnes. Ze woonden hiervoor hemelsbreed honderd meter van hun nieuwe huis in een huurwoning. “We zijn zo blij dat we nu hier zitten. Het is echt een tophuis. En ik heb er alle vertrouwen in dat het ook een topbuurt wordt”, vertelt Kim aan de gezellige eettafel.

"Toen ik dit project zag, was ik op slag 'verkocht'"

Helen Vlietman vertelt: “De vriendelijke, vrije opzet, waarbij voldoende (groene) ruimte is tussen de woningen, met in de directe omgeving ook wandelmogelijkheden en de architectuur die vooral heel speels is, met veel variatie, spraken me zeer aan. Ik verheug me op mijn nieuwe stekje”.