Handboek omgevingsplan Edam-Volendam

Handboek omgevingsplan Edam-Volendam

De sleutel voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet

Opdrachtgever

Gemeente Edam-Volendam

Type opgave

Opstellen omgevingsplan

Programma

Handboek omgevingsplan

Status

Concept

Hoe zorgt een gemeente ervoor dat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet projecten doorgang blijven vinden? Hoe ziet een omgevingsplan er straks uit? Welke verordeningen gaan wel en niet mee in het omgevingsplan? Wat doen wij met de bruidsschat, en de instructieregels van Rijk en provincie?

Basiskaart omgevingsplan Edam-Volendam

Deze en vele andere vragen komen aan bod in het proces dat wij met de gemeente Edam-Volendam doorlopen, op weg naar het gemeentebrede omgevingsplan. Het traject van de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente is vastgelegd in het ‘Plan van Aanpak Transitie Omgevingsplan’. Wissing geeft daar samen met een brede gemeentelijke werkgroep uitvoering aan. Dit doen wij door gezamenlijk te werken aan de handreiking waarin wordt beschreven hoe het omgevingsplan gebouwd moet gaan worden en welke uitgangspunten daaraan ten grondslag liggen.

Het tussentijdse resultaat van dit proces is dat wij een analyse hebben gedaan van alle relevante regels uit de bestemmingsplannen, het beleid en de relevante verordeningen voor de fysieke leefomgeving, de bruidsschat en instructieregels. Ook hebben wij een gebiedsindeling, de inhoudsopgave en de uitgangspunten voor de regelbibliotheek opgesteld. De Verordening fysieke leefomgeving (Vfl) is in concept gereed. Deze verschillende bouwstenen vormen straks één handreiking voor het kunnen opstellen van het omgevingsplan.

Met al deze ingrediënten heeft de gemeente Edam-Volendam een flinke stap gezet naar de implementatie van de Omgevingswet.

Wissing assisteert en adviseert gemeenten over een soepele transitie. Een zorgvuldig voorbereidingsproces is de sleutel tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.

Proces is dan ook één van onze pijlers onder de Wissing Aanpak Omgevingswet; kennis, proces, product. Wij geloven in maatwerk bij de aanpak voor de implementatie Omgevingswet.

Wissing assisteert en adviseert gemeenten over een soepele transitie, door:

Handboek omgevingsplan

  • Gemeente Edam-Volendam
  • Gemeente Rijswijk

Procesvoorbereiding- en begeleiding transitie Omgevingswet

  • Gemeente Rijswijk

Pilots voor omgevingsplannen

  • Gemeente Capelle aan den IJssel, Pilot omgevingsplan Schenkel Noord
  • Gemeente Moerdijk, Molengors Zevenbergen en omgevingsplan De Schans Klundert
  • Gemeente Hoeksche Waard, pilot omgevingsplan Klaaswaal

Bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte