<strong>Participatie</strong>

Participatie

Het betrekken van bewoners en gebruikers bij ontwikkelingen is onze tweede natuur.

Nederland wordt steeds meer een participatiesamenleving. Mensen willen steeds vaker en ook meer invloed hebben op hun (toekomstige) woonomgeving. Deze gewenste betrokkenheid vertalen wij op verschillende creatieve manieren in onze projecten. Door bijvoorbeeld collectief particulier opdrachtgeverschap, het organiseren van bijeenkomsten en workshops voor toekomstige of huidige bewoners, informatiemarkten of een ontwerpfestival stimuleert Wissing de betrokkenheid van bewoners en gebruikers. Wij gebruiken op strategische wijze de ideeën van bewoners en vergroten daarmee het succes van projecten.

Zegt u het maar!

Écht in gesprek met bewoners

Participeren staat voor het ontlokken van wensen, ideeën en keuzes aan bewoners. Een onontbeerlijk proces bij de meeste ontwerpopgaven. In veel projecten is participatie in meer of mindere mate de sleutel tot succes. Het betrekken van mensen in de omgeving zorgt voor draagvlak en nieuwe inzichten.

In algemene zin vinden mensen het lastig om helder uit te drukken wat zij willen. Participatieprojecten gaan dus niet zo zeer over het organiseren van informatiebijeenkomsten. Het gaat bovenal om mensen te prikkelen en stimuleren om zich uit te spreken. Dat vraagt elke keer om een specifieke aanpak, op maat gemaakt voor het doel.

Met goed luisteren maken wij betere plannen.

Participatie in de Omgevingswet

In de Omgevingswet wordt veel belang gehecht aan het integreren van participatie in het proces. De participatieve aanpak is één van de speerpunten van de wet. Door participatie een plek in de wet te geven wil de overheid bestuursorganen en initiatiefnemers stimuleren tot participatie. Hoe de participatie plaatsvindt is niet uniform vastgelegd, participatie is immers maatwerk.

Voor de verschillende kerninstrumenten binnen de wet is bepaald of er geparticipeerd moet worden en wanneer. Voor de instrumenten die uitgevoerd worden door bevoegd gezag (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, projectbesluit) zijn daar verplichtende waarborgen voor opgenomen (kennisgeving of motiveringsplicht). Voor de participatie door initiatiefnemers (omgevingsvergunning) wordt het gestimuleerd. Hoe wordt geparticipeerd wordt dus niet bepaald, alleen dat er wordt geparticipeerd.

Wij vinden het belangrijk dat participatie niet gezien wordt als formaliteit, maar dat het een meerwaarde is voor het proces. Onze aanleiding voor de participatie is vaak het ruimtelijk vraagstuk. Dus geen participatie omdat het moet, maar omdat we dit willen. De uitkomsten hiervan gebruiken wij om tot de beste plannen te komen.

Bijzondere buurten ontstaan door participatie

Met de inzet van participatie worden bijzondere omgevingen ontworpen waar iedereen zijn plek mag kiezen en de persoonlijke wensen vervuld ziet. De bewoners en gebruikers worden bij voorkeur vanaf de start van het project betrokken bij de plannen. Zo ontstaat het echte buurtgevoel.

Voorwaarde voor goede en eerlijke participatie: Stel alleen vragen waarvan je werkelijk iets kunt met het antwoord.

Hilke Batist
Hilke Batist

Organiseren en samenwerken met mensen dat is waar ik me goed bij voel. Bij bewonersparticipatie zet ik deze twee drijfveren in om elk project, proces en ontwerp tot een succes te maken.