De Vlierlanden - Ommen

De Vlierlanden - Ommen

De overgang tussen stad en land

Opdrachtgever

Gemeente Ommen

Locatie

Oostrand van Ommen

Programma

350 woningen, fase 1-72 woningen

Status

In ontwikkeling

“Hallo, de tijdsgeest is veranderd
We doen het nu weer samen.” (Loesje)

Bovenstaande quote van Loesje is kenmerkend en verbazingwekkend. Inderdaad de tijdsgeest is veranderd in de economische en bouwcrises vanaf 2008 met als gevolg het bijna stilvallen van de bouwproductie. De beperkte beweging die er was in de bouw kwam mede tot stand op basis van particulier initiatief en in intensieve samenspraak met toekomstige bewoners. Door te bouwen wat de consument wil kwamen toch nog op diverse plaatsen ontwikkelingen in beweging. Participatie was geen optie meer, maar noodzaak. We deden het weer samen!

Beweging door participatie

Wissing doet dat door het hele land. We ontwikkelen samen met bewoners, onder andere in Vlijmen, waar een ontwikkeling loopt van 800 woningen, in Baarle Nassau met 31 gezinnen, in Geldermalsen met 30 vrije kavels en in De Vlierlanden in Ommen.

Ontwerpsessie De Vlierlanden

Ontwerpsessie De Vlierlanden

2:38

Participatie onder begeleiding

In De Vlierlanden hebben we een intensief participatieproces ingezet om mensen vanaf dag  één te begeleiden in het maken van keuzes. De gemeente Ommen had een gebied ter beschikking voor vrije kavels. Op deze locatie lag nog niets vast en mensen konden dus echt vanaf het eerste begin meedenken over de structuur van de wijk, het type woning, de kavels en de wijze waarop je samen gaat wonen met bewoners.

Ontwerpen op basis van specifieke wensen van de bewoners, het klinkt zo logisch.

Samen ontwerpen tijdens co-creatie sessies
Samen schetsen aan een nieuwe wijk

Samen ontwerpen tijdens co-creatie sessies

In twee co-creatie bijeenkomsten met honderden mensen kwamen de eerste wensen boven tafel. In de volgende sessies met daadwerkelijk geïnteresseerden ontstond langzaam het karakter en de structuur van de buurt. Stap voor stap kwamen we verder. Mensen vertelden wat ze wilden en wij tekenden dit uit, binnen de technische randvoorwaarden van de gemeenten.

Kavelgesprekken en meedenken over bouwvolumes was de laatste stap die uiteindelijk heeft geleid tot een zelf ontworpen woonomgeving waar 72 woningen een plek hebben gekregen. Elke kavel en woning anders op basis van specifieke wensen van bewoners. Vorm, oppervlakte, oriëntatie en wijze van wonen zijn allemaal op maat gemaakt. Begeleiding in het maken van vrije keuzes bleek een groot succes. Wissing als loods in het netwerk van regels en als coach bij het maken van keuzes en het vormen van een hechte structuur.

De eerste fase van De Vlierlanden is een unieke buurt geworden door de bijzondere vorm van participatie. Geen recht toe recht aan, maar een gevarieerde buurt met een heel sterk Ommens karakter.

Verbazingwekkend
Brink bovenaanzicht

Verbazingwekkend

Bouwen voor de consument, met de consument en zelfbouw klinkt logisch. Voor de toekomstige bewoners en gebruikers maken we de woningen tenslotte en toch is dat niet wat er veelal gebeurt en is gebeurd. Bouwend Nederland draait vaak om productie met standaard elementen en woningen en een zo efficiënt mogelijke verkaveling. Bouwen op maat past daar maar in zeer beperkte mate bij onder het mom dat de koper niet wil betalen voor maatwerk. Verbazingwekkend dat we allemaal iets anders willen, maar allemaal hetzelfde aangeboden krijgen.

Vrije keuze en dan?
Ontwerp brug

Vrije keuze en dan?

Toch is het aanbieden van standaard basiswoningen niet geheel vreemd, want vrije keuze is vaak ook heel moeilijk voor kopers en participatie vaak een langdurig proces. Wat als je alles mag kiezen en over alles moet beslissen? Is dat niet veel moeilijker dan enkel een aanvullende keuze voor een aanbouw, opbouw, dakraam, kleur deur of het wel of niet hebben van een luifeltje? Dus op zoek naar een middenweg waar de consument centraal staat zonder keuzestress.