PAS op de plaats

PAS op de plaats

Door de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) lijkt het of alle ruimtelijke ontwikkelingen tot nader order pas op de plaats maken. Inmiddels is er ook een crisisteam opgesteld vanuit Den Haag en volgt het ene nieuwsbericht na het andere.

Wat is er aan de hand?

De ABRvS heeft namelijk geoordeeld dat het  ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) niet meer als toetsingskader mag dienen bij de beoordeling of  een activiteit effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Voor nu zijn er een groot aantal zaken, voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderij, maar ook een aantal bestemmingsplannen, aangehouden. De zaken voor de natuurvergunningen zullen binnenkort worden afgehandeld (eind juni). Voor een uitspraak over de bestemmingsplannen moeten we nog wat langer wachten.

Wat doet Wissing hiermee?
Invloedssfeer Natura 2000

Wat doet Wissing hiermee?

Wissing heeft m.b.v. GIS-analyse een verkenning gemaakt van de Natura-2000 gebieden met een invloedsfeer van 1 km rondom het gebied, zodat we in de nabijheid daarvan voor onze projecten overleg voeren met de desbetreffende gemeente over de consequenties van de PAS-uitspraken. Voor bestemmingsplannen wordt namelijk voor de onderbouwing vaak gebruik gemaakt van het PAS. Dit mag niet meer zegt de ABRvS. Per project zal moeten worden bekeken of het significante gevolgen heeft en of er een passende beoordeling moet worden gemaakt. In feite gaan we weer terug naar de wetgeving van voor de PAS.

Wij houden het nieuws rondom de PAS nauw in de gaten.