Snel op weg naar een vastgesteld bestemmingsplan

Snel op weg naar een vastgesteld bestemmingsplan

Regelmatig horen wij  van opdrachtgevers dat bestemmingsplanprocedures lang duren. Een jaar ben je al gauw bezig. Door een efficiënte samenwerking tussen de betrokken partijen kan het proces wel degelijk bespoedigd worden.

"Wij kijken en denken kritisch mee, zodat het proces soepel, efficiënt, en daardoor zo snel mogelijk afgerond kan worden."

De Wissing aanpak

Wissing heeft ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen. Wij gaan altijd uit van maatwerk. Daarbij leggen wij vast wat moet, en houden we flexibel waar het kan. In een interactief proces ontwikkelen wij een bestemmingsplan tot en met de vaststelling door de gemeenteraad. Hierbij kijken en denken we kritisch mee, zodat het proces soepel, efficiënt, en daardoor zo snel mogelijk afgerond kan worden. Een nauwe en goede samenwerking met de opdrachtgever, de gemeente en netwerkbureaus kan zo’n proces in veel gevallen bespoedigen.

Binnen 8 maanden

Een mooi voorbeeld waarbij onze aanpak leidde tot een versnelling van het proces, is de realisatie van 5 levensloopbestendige woningen in Ommen. In juni 2018 startten wij een gecoördineerde bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van dit project. Dit betekent dat bestemmingsplan en omgevingsvergunning gelijktijdig de procedure doorlopen. Het bestemmingsplan is in januari 2019 vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend. Inmiddels is de opdrachtgever bezig met de verkoop van de woningen. Een soepel verlopen proces, wat binnen 8 maanden afgerond werd! Dat is 4 maanden sneller dan de gemiddelde tijdsduur van 12 maanden.

Meer weten over onze aanpak en brede advisering binnen de expertise planologie? Neem gerust contact met ons op.