Assistent ontwerper

Guillaume Veillat

Guillaume Veillat Assistent ontwerper
"Mijn passie is gebieden te ontwerpen die mensen samenbrengen."

Opnieuw staan we in Nederland voor de uitdaging om veel woningen in korte tijd te bouwen. Deze woningnood en de veranderende woningwensen zijn de grote vraagstukken die mij motiveren als ontwerper. De woningen die we nu bouwen zullen de komende 100 jaar blijven staan. De vraag is hoe we dit op een duurzame en betaalbare manier kunnen realiseren en bij Wissing sta ik hier aan het begin van dit proces.

Ik ben afgestudeerd aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft, waar ik me juist heb toegespitst op woningbouw en binnenstedelijke transformatie. Hierbij is het altijd mijn passie geweest om gebieden te ontwerpen die mensen samenbrengen. Naast de woningnood zijn er de veranderende woonwensen, met de uitdaging om sociale netwerken en het gemeenschapsgevoel terug te brengen in onze gebouwde omgeving. Met mijn achtergrond kan ik precies op de snede tussen de architectuur en de stedenbouw zitten die daarvoor nodig is.

Het leuke aan deze uitdaging is om partijen hierin mee te nemen en samen te werken met de verschillende disciplines en stakeholders. Door elke dag die samenwerking aan te gaan komen we op nieuwe ideeën en werken we stap voor stap aan een prettige en gezonde leefomgeving.