Dag van de Omgevingswet opnieuw bron van inspiratie

De Dag van de Omgevingswet was opnieuw een bron van inspiratie waarin volop nieuwe inzichten werden gedeeld. Piet Kalsbeek was afgelopen donderdag aanwezig en was onder meer geïnteresseerd in de integratie van milieu en ruimtelijke ordening en de relatie tussen de Omgevingswet en de milieueffectrapportage (m.e.r.).

Een aantal bevindingen uitgelicht

In de praktijk blijkt de integratie van het milieuspoor en het RO-spoor nogal weerbarstig. Wissing is in projecten in Amsterdam en Nissewaard volop bezig met een volwaardige integratie van deze sporen, onder meer door toepassing van de Interimwet Stad en milieubenadering.

Een belangrijke wijziging in de Omgevingswet is dat er in een bestemmingsplan geen milieunormen mochten worden opgenomen, maar dat dit straks in het Omgevingsplan juist wel moet. Tevens heeft de VNG in 2017 besloten om de Handreiking Bedrijven en milieuzonering niet meer te actualiseren omdat deze te weinig flexibel is, te weinig dynamiek kent en te weinig afwegingsruimte biedt.

Er is een nieuw systeem in ontwikkeling om de omgevingswaarden (gebruiksruimte) in het Omgevingsplan op te nemen. De Omgevingswet geeft de afwegingsruimte om in het Omgevingsplan in de vorm van een ‘mengpaneel’ de niveaus van de kwalitatieve normen (omgevingswaarden) vast te stellen.

Meer weten over de relatie tussen milieu en ruimtelijke ordening? Neem dan contact op met Piet Kalsbeek.