Door middel van participatie naar een omgevingsplan voor Poeldijk

 Door middel van participatie naar een omgevingsplan voor Poeldijk

Wissing is door de gemeente Westland gevraagd het omgevingsplan voor Poeldijk te begeleiden en inhoudelijk te ondersteunen. Deze pilot in het kader van de aanstaande Omgevingswet heeft uiteraard participatie als basis. De start van het omgevingsplan werd daarom gedaan in thematische werksessies met de beleidsmedewerkers van de gemeente. In deze sessies maakten we per thema een verdiepingsslag van de omgevingsvisie van het Westland. Nu komt het er tenslotte op aan hoe we van visie naar concrete uitvoeringsregels komen.

"Belangrijk in de transitie naar de Omgevingswet is het 'anders denken'."

Centrale vragen waren bijvoorbeeld; Hoe kunnen we de ambities uit de omgevingsvisie borgen of wat moet daarvoor nog gedaan worden? Hoe werkt de Omgevingswet en welke instrumenten uit deze wet kunnen we inzetten om de ambities te behalen?

Belangrijk hierbij is het ‘anders denken’ omdat de instrumenten die we straks hebben anders zijn dan nu in reguliere bestemmingsplannen. Dat vraagt dus om aanpassing in beleid en gedrag van gemeente en initiatiefnemers om de ambities voor de fysieke leefomgeving te behalen.

Iedereen was enthousiast en we kijken terug op een goede eerste werksessie die ons de eerste bouwstenen heeft geleverd voor de vervolgstappen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een omgevingsplan en de Omgevingswet of heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van een omgevingsplan? Neem dan gerust contact op met Meryem Tas.

Tip: Meryem verzorgt ook een masterclasses op maat.