Ontwerpbestemmingsplan Burgemeesterkwartier in procedure!

Ontwerpbestemmingsplan Burgemeesterkwartier in procedure!

In de Verstedelijkingsagenda die Wissing in 2018 opstelde voor de gemeente Gouda zagen we een groot potentieel voor de Spoorzone. Een goed ontsloten gebied, met ruimte voor een mix van de functies wonen, werken en voorzieningen. Onlangs is het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd voor één van de grotere locaties in de Spoorzone.

Het voormalige distributiecentrum van Blokker is inmiddels omgedoopt tot Burgemeesterkwartier. Wissing vertaalde het ontwerp van MEI Architecten voor een groen-stedelijk woonmilieu in een op maat gemaakt bestemmingsplan. Met specifieke regels en verbeelding, aangevuld met profielen voor de minimale groene openbare ruimte is een flexibel plan tot stand gekomen. De in het bestemmingsplan opgenomen profielen garanderen een flexibele realisatie, terwijl ook de essentiële groenkwaliteiten worden gewaarborgd.

Wissing is al langer betrokken bij de ontwikkeling van de Spoorzone. Een mooie stap is genomen nu het bestemmingsplan Burgemeesterkwartier in procedure is gegaan.