Spoorzone Gouda “Mooi voorbeeld van slim ruimtegebruik”

Spoorzone Gouda “Mooi voorbeeld van slim ruimtegebruik”

Dat zei gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimte en Wonen) tijdens het werkbezoek van Gedeputeerde Staten op 11 september aan Gouda. Samen met de gemeente Gouda werkt Wissing aan de transformatie van de Spoorzone naar een gemengd gebied, met werken, wonen en voorzieningen. De gedeputeerde is enthousiast: “onbenutte ruimte inzetten voor iets wat hard nodig is: woningen. Mooi zoals dat hier in Gouda gebeurt”.

“Onbenutte ruimte inzetten voor iets wat hard nodig is: woningen."

In de provincie Zuid-Holland moeten tot 2025 ruim 100.000 woningen worden gebouwd, grotendeels binnen bestaand stedelijk gebied. Wissing becijferde dat de Goudse Spoorzone ruimte biedt voor transformatie van onbenutte ruimte en leegstaande bedrijfspanden naar zo’n 1.000 woningen. Daarmee kan de Spoorzone als regionaal voorzieningencluster met intercitystation, bioscoop, schouwburg en duizenden arbeidsplaatsen uitgroeien tot levendig, stedelijk stadsdeel, een segment waar veel vraag naar is in de regio.

Wissing adviseert verschillende gemeenten over mogelijkheden voor verstedelijking, verdichting, transformatie en herstructurering.