Waterbusplein- het nieuwe gezicht van Hendrik-Ido-Ambacht aan het water

Bij de waterbushalte op het bedrijventerrein Antoniapolder wil de gemeente een nieuwe dorpsentree aan het water realiseren. Hier komt een nieuw plein met zitgelegenheid aan het water. Op het plein komt een maritiem ondernemershuis. Dit wordt de plek voor ondernemerschap, creatie en educatie met een focus op de maritieme industrie en het maritieme karakter van haar omgeving.

Om dit planologisch mogelijk te maken stelt Wissing in opdracht van de gemeente het bestemmingplan op. De uitdaging bij deze opgave is het innovatieve concept van het maritiem ondernemingshuis en de gewenste flexibele programmatische invulling van dit concept.
Hiervoor hebben we een set specifieke regels opgesteld met betrekking tot de toegestane functies en het toegestane maximaal bruto vloeroppervlakte per functie.

 

Woensdag 6 maart 2019 was de informatieavond. Het AD besteedde ook aandacht hieraan.

Het voorontwerp bestemmingsplan Waterbusplein ligt nog tot 4 april 2019 ter inzage.