3 april Mapathon voor Mozambique, doe mee!

Op ‘ t ogenblik is het dramatisch in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De orkaan Idai heeft Afrika diep getroffen en alleen al in Mozambique zijn er 400.000 mensen in nood. De verwoestende ravage is onbeschrijfelijk voor dit land.

Wissing heeft een bijzondere relatie met Mozambique, want wij hebben de afgelopen jaren in opdracht van de gemeente Beira en de RVO gewerkt aan het Masterplan Beira 2035 en diverse uitvoeringsprojecten.
De havenstad Beira ligt in de delta van de Pungue-rivier en stond al voor de orkaan voor grote uitdagingen, waaronder de enorme groei van het inwonersaantal (een verdubbeling tot verdrievoudiging in 25 jaar), en een verbetering van de leefomstandigheden. Tot de belangrijke opgaven behoorde ook het verbeteren van de kustbescherming en stedelijk waterbeheer. Het stijgen van de zeespiegel, de zwaardere regenbuien en de wateroverlast in de laaggelegen stad maken een stevige groen- en waterstructuur en grotere afvoercapaciteit nodig. Het Masterplan en het daaropvolgende GreenInfra4Beira-project bieden de oplossingen en de eerste stappen van uitvoer waren inmiddels langzaam op gang gekomen. Het gebrek aan geld zette echter de rem op de uitvoering.

Nu is Beira helaas ingehaald door de werkelijkheid en zijn de opgaven op dit moment niet meer te overzien. Niet alleen de oorspronkelijke opgaven liggen er nog steeds, maar de problemen zijn exponentieel groter geworden.

Wij kunnen nu niet op onze handen blijven zitten en dragen ons steentje bij. Geld overmaken naar het Rode Kruis, dat kunnen we allemaal voor zich. Doen! En gaan we ook doen! Er is door het Rode Kruis Giro 7244 geopend.

Maar er is meer nodig, juist die handjes. Maar hoe dan, even met z’n allen er naar toe? We zouden alleen maar in de weg lopen. Nee, iets heel anders, namelijk dat waar we goed in zijn: kaarten maken! Want er is enorme behoefte bij de hulpverleners aan betrouwbaar kaartmateriaal.
Ja hallo, dat is toch heel veel werk? En dat vereist toch heel specialistische kennis en software? Nee dus, want daar is al langer geleden over nagedacht en een programma ontwikkeld: Missing Maps*. Dit is een initiatief waarbij vrijwilligers wereldwijd nieuwe kaarten maken op basis van satellietbeelden. Werkelijk iedereen kan hiermee overweg. Nou ja, je moet wel een computermuis kunnen vasthouden en beschikken over een goed gezichtsvermogen. Maar voor de rest appeltje eitje. Hoe het precies werkt? Kijk maar eens op de website van Missing Maps.

Mapathon

Wissing doet mee en organiseert in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis een Mapathon. Met 40 vrijwilligers gaan we aanstaande woensdag 3 april vanaf 17:00 uur aan de slag om nieuwe kaarten te maken voor de hulpverleners van Mozambique. Neem een laptop en muis mee, wij zorgen voor de rest. Mocht je aan willen schuiven of een eigen Mapathon willen organiseren stuur dan een email naar administratie@wissing.nl.

Hopelijk kunnen we samen een kleine bijdrage leveren om de mensen in Mozambique iets te ondersteunen in de wederopbouw.

Het moet heel snel, maar als we met zijn allen willen, kunnen we dat wel.
Meld je uiterlijk maandag 1 april aan. Bedankt!

*Het Missing Maps project is een samenwerking tussen het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en het Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). Het doel is om kwetsbare gebieden in kaart te brengen, zodat hulpverleners beter in staat zijn om de impact in te schatten en mensen in nood te bereiken, in geval van een natuurramp. Op die manier kan humanitaire hulpverlening sneller en efficiënter verlopen.