Veel belangstelling voor ontwikkling Sliedrecht Buiten

Veel belangstelling voor ontwikkling Sliedrecht Buiten

Woensdagavond 27 maart 2019 werd het voorontwerp van het bestemmingsplan getoond aan belangstellenden in de voetbalkantine van V.V Sliedrecht tijdens een inloopavond.

Foto: Dennis Overmulder

Wissing heeft het de visie opgesteld voor Sliedrecht Buiten. Het wordt een multifunctioneel recreatielandschap, met sport, natuur en dagrecreatie. Het doel is om de huidige agrarische terreinen te transformeren naar een duurzame groenblauwe overgangszone, waarin natuur en recreatie zijn verweven. Deze visie is in dit voorontwerp bestemmingsplan opgenomen.

Tijdens de inloopavond, georganiseerd door gemeente Sliedrecht, was er veel belangstelling van inwoners van Sliedrecht, voetballeden en raadsleden voor de stand van zaken van de ontwikkeling. Het bestemmingsplan ligt tot 1 mei ter inzage.