Sliedrecht Buiten - Sliedrecht

Sliedrecht Buiten - Sliedrecht

Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Opdrachtgever

Gemeente Sliedrecht

Type opgave

Landschapsontwerp

Programma

6 voetbalvelden; recreatiegebied

Status

In aanbouw

"De variatie aan functies en natuur zorgt voor een bijzonder en attractief stukje buitengebied voor de inwoners van Sliedrecht."

Wissing heeft de visie opgesteld voor het Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Dit wordt een multifunctioneel recreatielandschap, met sport, natuur en dagrecreatie. Het doel is om de huidige agrarische terreinen te transformeren naar een duurzame groenblauwe overgangszone, waarin natuur en recreatie zijn verweven.

Recreatie en nieuwe natuur
Visualisatie voetbalvelden

Recreatie en nieuwe natuur

Het recreatief knooppunt biedt ruimte aan zes voetbalvelden van v.v. Sliedrecht, inclusief kantine en tribune, aangezien deze verplaatst moeten worden om ruimte te maken voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Daarnaast is er binnen het Recreatief Knooppunt ruimte voor een particulier recreatieterrein. Deze twee recreatieve functies worden landschappelijk ingepast door recreatienatuur geïnspireerd op het slagenlandschap van de polder. Deze nieuwe natuur bestaat onder andere uit kleine poldereilandjes.

Impressie Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Impressie Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Weids landschap
Visualisatie van recreatieve route

Weids landschap

De inrichting is open, aansluitend op het agrarische landschap rondom de locatie. Door bossages, ruig gras en enkele bomen ontstaat een interessant gebied waar je via paden van halfverharding en avontuurlijke routes doorheen kan lopen. Onderdeel van de route is een bloemenweide die een broedplaats vormt voor vlinders en bijen en de biodiversiteit vergroot. De route wordt vervolgd over een struinpad tussen de knotwilgen naar een rietland met een vlonderpad over het water en door het riet.

De variatie aan functies en natuur zorgt voor een bijzonder en attractief stukje buitengebied voor de inwoners van Sliedrecht.