Meer aandacht voor natuurinclusief ontwerpen

Meer aandacht voor natuurinclusief ontwerpen

"Wat ons betreft verdient het belang van natuurinclusief ontwerpen en bouwen nog meer aandacht."

We zitten weer grotendeels thuis tegenwoordig en net als tijdens de lockdown van dit voorjaar, ervaren we opnieuw de behoefte en noodzaak om af en toe lekker buiten te zijn. Zelfs met dit herfstachtige weer is een ommetje door het groen of langs het water een welkome en gezonde afleiding. Niet voor niets is de basis van al onze plannen daarom een groenblauw netwerk met volop ruimte voor recreatie en natuur.

Bij de vormgeving en inrichting hiervan bekijken we al vanaf de eerste stap wat wij aan natuurwaarden (bodemopbouw, aanwezige dieren en planten, waterkwaliteit, etc.) bij kunnen dragen. Sterker nog, hoe we op basis van aanwezige en potentiële natuurwaarden een nieuwe inrichting kunnen maken. Natuurinclusief ontwerpen noemen we dat. Geen ‘sausje’ achteraf, maar een hoofdingrediënt als fundament onder een plan.

Samen ontwikkelen
Figuur: PAD landscape

Samen ontwikkelen

Natuurinclusief ontwerpen heeft bij Wissing dan ook veel aandacht. Wij ontwikkelen ons hierin voortdurend. Dit doen wij graag samen met experts op dit gebied, zoals Jansen Gebiedsinnovatie en PAD landscape. Door natuurinclusief te ontwerpen ontstaan aangename klimaatadaptieve leefmilieus met een symbiose tussen mens en natuur. (lees ook meer hierover in onze nieuwsbrief Wissing en Water)

Bijeenkomst Natuurinclusief Wonen
Bijeenkomst Natuurinclusief Wonen in Loods 38, Barendrecht

Bijeenkomst Natuurinclusief Wonen

Wat ons betreft verdient natuurinclusief ontwerpen en bouwen nog meer aandacht en daarom delen we onze kennis graag met anderen. Vrijdag 25 september organiseerde Wissing om die reden een bijeenkomst voor Stichting Ruimtelijk Management met als thema “Natuurinclusief Wonen”. Samen met Thomas Jansen en Nina Ravestein lieten wij de aanwezigen zien hoe je dit aanpakt. Kies bijvoorbeeld een belangrijk diersoort in een buurt eens als ambassadeur. Of denk eens na over het ontwikkelen van een duurzaam innovatief watersysteem dat natuurwaarden en belevingswaarden positief beïnvloedt. Als je dit soort aspecten vanaf het begin meeneemt, dragen ze bij aan de waarde van de plek voor mens en milieu.

Het was een interessante en geslaagde middag in Loods 38 in Barendrecht. Deze broedplaats voor de wetenschaps- en kennisindustrie, duurzaamheidsprojecten en vergroening gaf ons volop ruimte om elkaar fysiek te ontmoeten, met in achtneming van de coronamaatregelen. Bedankt iedereen!

Het beeld bovenaan deze pagina: Geerpark in Vlijmen waar groen-blauwe netwerken bijdragen aan gezondheid.