Waardevolle participatieavond locatie Linde Joannes in Oud Gastel

Waardevolle participatieavond locatie Linde Joannes in Oud Gastel

In december ondersteunden wij Gemeente Halderberge bij een participatieavond in Oud Gastel.

Tijdens deze avond deelden we de eerste ideeën voor de ontwikkeling van de woningbouw op de locatie Linde Joannes. De grote opkomst van geïnteresseerde bewoners en de goede gesprekken die we met hen voerden leverde veel waardevolle informatie op. Daarmee kan een goede volgende stap worden gezet richting een passend plan voor deze locatie.

We willen alle deelnemers graag bedanken voor hun interesse en goede ideeën.