Ruimtelijk adviseur / architect

Karine Schenkeveld

Karine Schenkeveld Ruimtelijk adviseur / architect
"Een mooi en groen ingerichte openbare ruimte is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en kansrijk leven."

Al van kinds af aan ben ik geboeid door het verschil in woonomgevingen in de wereldsteden waar ik een groot deel van mijn jeugd doorbracht. Gebouwen, straten, steegjes, natuur en groen; wat is er nodig voor een goede leefomgeving. Mijn interesse voor stedenbouw en architectuur werd hierdoor gewekt en leidde me naar de studie Bouwkunde aan de TU Delft.

Verdichting

Ik werk graag aan opgaves die gaan over verdichting van bestaande steden en dorpen. Ik zie een mooie uitdaging in ‘chirurgische’ stedenbouw: ontwerpen op het grensvlak van stedenbouw en architectuur. Ik puzzel graag aan de stedelijke structuur waarbij de kwaliteit van de ruimte tussen de gebouwen in van groot belang is. De variantie in afmetingen van de pleinen, hoven en stegen maakt de stedelijke ruimte interessant.

Groen

In mijn ideale stad of dorp is ruimte voor groen op en nabij de woningen. Ik ben ervan overtuigd dat een groen ingerichte openbare ruimte een belangrijke voorwaarde is voor gezond en kansrijk leven voor jong en oud. Zeker nu een groter deel van de bevolking in steden gaat wonen, wordt dit een onlosmakelijk onderdeel van een goed stedenbouwkundig plan. In mijn ontwerpen zal je altijd bomen of een groen perk vinden.

Zeggenschap

De woningmarkt bestaat uit steeds meer kleine huishoudens. Dit vraagt om een vernieuwde kijk op architectuur en stedenbouw. Ik denk graag mee met het haalbaar maken van kleine woningen in combinatie met collectieve voorzieningen. Dit alles graag in samenspraak met zittende of toekomstige bewoners die hierdoor meer zeggenschap krijgen over hun directe woonomgeving. Zij kennen hun wensen en woonomgeving immers het beste!

Vakgebieden

  • Dorps- en stadsuit- en inbreidingen
  • Herstructurering bestaand stedelijk gebied
  • ‘Chirurgische’ stedenbouw

Mijn Projecten