Wissing spoortrekker omgevingsplan gemeente Moerdijk

Wissing is per 1 april gestart in de rol van Spoortrekker voor het omgevingsplan voor de Gemeente Moerdijk en het daarbij behorende Plan van Aanpak tot 1 januari 2021. Esther Stuijts, planoloog en senior projectleider bij Wissing, heeft deze rol binnen het programmateam voor de implementatie van de Omgevingswet op zich genomen. Met groot enthousiasme zet zij, samen met haar rechterhand Meryem Tas (omgevingsjurist) en het Wissing projectteam, onze expertise in om de gemeente bij deze stap terzijde te staan.

Wissing is actief bezig met de implementatie van de Omgevingswet door onder andere deelname aan kennislab-sessies, het opstellen van omgevingsplannen en het geven van masterclasses en webinars. Als bureau herkennen wij de aard van deze opgave dan ook heel goed.

Onze aanpak is, net als in veel van onze opgaven, pragmatisch: door de gemeente Moerdijk te begeleiden in het proces, ontwikkelt de organisatie zelf kennis en betrokkenheid zodat de gemeente hiermee zelf aan de slag kan gaan.