Bestemmingsplannen en (omgevings)visies

Bestemmingsplannen en (omgevings)visies

Een creatief vakgebied waarin we steeds zoeken naar de balans tussen houvast en flexibiliteit.

Planologie is een veelzijdige, complexe en vooral een uitdagende expertise, welk ook aan grote veranderingen onderhevig is. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar flexibiliteit in de planologie en komt de Omgevingswet eraan. Wissing heeft jarenlange ervaring met alles wat met planologie te maken heeft; bestemmingsplannen, structuurvisies, Masterplannen, ruimtelijke en landschappelijke onderbouwingen en bereid zich nu actief voor op de komst van de Omgevingswet. We hebben brede kennis in huis op het gebied van planologie, wetgeving en technische oplossingen.

 

Wij zorgen voor een juridische- planologische oplossing op maat

Met onze gedegen kennis zijn wij juridisch-planologisch uitstekend in staat oplossingen op maat te realiseren. Elke opgave en situatie vraagt immers om zijn eigen systematiek. Onder het motto ‘regel wat moet, laat los wat kan’, hebben onze adviseurs tal van vernieuwende en flexibele bestemmingsplannen gerealiseerd en begeleiden we een flink aantal pilots omgevingsplannen. Daarbij zien wij onze taak niet beperkt tot de planvorming alleen, tevens zetten wij onze expertise in om de voortgang van het proces te bevorderen en onze opdrachtgevers in de breedste zin van het woord van advies te voorzien.

Wij zijn meer van de Omgeving dan van de wet

De nieuwe Omgevingswet is wat ons betreft een verkeerd begrip. Een wet doet je denken aan regels en grenzen. Wissing ziet dat heel anders. De nieuwe Omgevingswet gaat over vrijheid. Over heel veel kansen om als gemeente succesvol te concurreren binnen de eigen regio. Positioneren en innoveren zijn voor ons de kernwoorden voor de toekomst. Wij delen onze kijk op de Omgevingswet daarom ook graag in verschillende kennislab-sessies en we zijn lid van de werkgroep Provero met betrekking tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wilt u meer weten over deze visie? Pak de telefoon en bezoek de omgeving waar hele nieuwe wetten gelden.

De Omgevingswet is geen opgave maar een middel om maatschappelijke opgaven voor elkaar te krijgen.

Verbanden leggen tussen ruimte, economie en maatschappij

In onze optiek is het opstellen van (omgevings)visies, regiovisies of Masterplannen als het sleutelen aan een draaiende motor. Geleidt door onze solide kennis van regelgeving en actuele beleidsthema’s zijn wij in staat de potenties van een stad, dorp of regio scherp te doorgronden. Met onze ervaring leggen wij vervolgens verbanden tussen de ruimtelijke structuur, de sociaal-maatschappelijke component en de economische ontwikkeling. Hierop gebaseerd zetten wij onze opdrachtgevers steeds met creatieve en doordachte toekomstscenario’s aan het denken. Daarna hoeven wij slechts ons enthousiasme aan te wenden om voor onze strategie draagvlak te creëren.

Esther Stuijts
Esther Stuijts

Het verbinden van ruimtelijke plannen met een juridisch-planologische werkelijkheid vormt de kern van mijn werk. Het schakelen tussen deze vakgebieden en het juridisch mogelijk maken van mijn ruimtelijke ideeën blijft mij fascineren.