Duurzame transformatie Ravellaan Noord in Utrecht

Duurzame transformatie Ravellaan Noord in Utrecht

Wissing start met de transformatie van Ravellaan Noord in Utrecht. Dit voormalige onderwijs en kantorengebied in het centrum van Utrecht staat al jaren leeg en roept om vernieuwing. Initiatiefnemer De Waal Beheer en gemeente Utrecht willen het gebied transformeren naar woningbouw en hebben ons gevraagd de kaders mede vorm te geven en het stedenbouwkundig plan te maken.

"Gezonde verstedelijking is het speerpunt van de gemeente Utrecht en staat ook hier centraal."

Duurzaam, autoluw en groen

Met de vaststelling van het Startdocument kan nu echt een begin worden gemaakt met de uitwerking van het gebied. De ambitie is een duurzaam, autoluw en groen woongebied met minimaal 220 woningen. Gezonde verstedelijking is het speerpunt van de gemeente Utrecht en staat ook hier centraal. Met een divers programma van eengezinswoningen, sociale huur, middelduur en dure huur en koop wordt dit een mooi nieuw stukje Utrecht.

Participatie
Beeld Wissing - Interactieve avond

Participatie

De start van de ontwikkeling is gemaakt met de omwonenden. In een interactieve avond kon iedereen meedenken over de toekomstige identiteit van het gebied. Het was een leuke en ‘vruchtbare’ avond. Het was overigens niet de eerste keer dat we met de omgeving participeerden en ook zeker niet de laatste. In de geest van de Omgevingswet is participatie hier integraal onderdeel van de planontwikkeling.

Samen met de gemeente Utrecht en De Waal Beheer werken we de komende maanden aan deze mooie opgave.