(Her)ontwikkeling op Botter-locatie Barendrecht

Een mooie stap vooruit nu de ontwikkelaar van de Botter-locatie in Barendrecht gekozen is. Wissing legde de basis voor deze ontwikkeling met het opstellen van de gebiedsvisie voor de locatie, waar voorheen een middelbare school stond.
Erik van Erk Projectontwikkeling presenteerde een mooie uitwerking waarin zij in samenwerking met Aannemingsbedrijf P. van Leeuwen en RoosRos architecten 70 (levensloopbestendige) appartementen gaan realiseren.

Groen en duurzaam
Beeld: Wissing - schets ensemble van drie gebouwen op de Botter-locatie

Groen en duurzaam

Wij zien een goede vertaling van de gebiedsvisie waar in het bijzonder aandacht besteed wordt aan het behouden van de groene uitstraling van het gebied door behoud van bestaande bomenrijen. Duurzaamheid is, zoals vanzelfsprekend in onze plannen, breed toepasbaar in de gebiedsvisie. De uitgangspunten die wij hiervoor schetsten zijn door de ontwikkelaar goed uitgewerkt, door bijvoorbeeld het gebruik van geothermie (aardwarmte) en zonnepanelen en door slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit en parkeren.

test

Door 70 (levensloopbestendige) appartementen te realiseren in verschillende grootte en prijsklassen, ontstaat een diversiteit in aanbod. Hierdoor kunnen verschillende doelgroepen binnen de gemeente Barendrecht worden voorzien van goede en passende woonruimte in een groene omgeving.

Wij zijn trots dat het plan zo mooi vertaald wordt!
Benieuwd naar de gebiedsvisie? Bekijk hier het plan.