Van Tuyllpark - Zoetermeer

Van Tuyllpark - Zoetermeer

Finalist Prijsvraag 'Maximaal park - Maximaal wonen'

Opdrachtgever

Eigen initiatief Jong Wissing

Type opgave

Herstructurering

Programma

2.500 woningen

Status

Ideeënprijsvraag - finalist

In de inzending van ‘Jong Wissing’ voor de prijsvraag ‘Maximaal park – Maximaal wonen’, georganiseerd door Jong BNSP, verandert het Van Tuyllpark in Zoetermeer in de komende jaren in een top plek waar mens en natuur hand in hand gaan. De prijsvraag voor jonge stedenbouwkundigen richtte zich op het onderzoeken van mogelijkheden voor het combineren van het park met wonen. In onze visie groeit het bestaande sportpark uit tot een multifunctioneel stedelijk landschap, waarin sport, park en stad versmelten. Een unieke plek voor Zoetermeer én Nederland.

"Jong Wissing leeft zich creatief uit op prijsvraag Jong BNSP".

Bestaande structuren versterken en aanvullen

De bestaande structuren van park en sport krijgen een stevige upgrade, waaraan zorgvuldig gepositioneerde woonclusters worden toegevoegd. De routes door het park krijgen een upgrade en worden op natuurlijke wijze aangesloten op het Dutch Innovation Park, Bleizo, Oosterheem en het nieuwe station van de randstadrail. Er ontstaan drie sferen in het gebied: bos, groene kamers en waterland. De woonclusters worden in deze sferen op verschillende manieren ingepast en sluiten aan op de identiteit van de specifieke locatie.

Actieve stedelingen en natuurinclusief

Actieve stedelingen en natuurinclusief

De inclusiviteit van bewoners en gebruikers, samen met de natuur staat hier centraal. Het is stedelijk wonen, midden in de natuur. Een plek om thuis te komen in de woonclusters die je omarmen, om te sporten en ontspannen in het park, gebruik te maken van de voorzieningen (kleinschalige horeca en sportfaciliteiten bijvoorbeeld) en te werken (denk aan kantoor aan huis of kleinschalige dienstverlening). Het Van Tuyllpark richt zich op deze actieve stedeling die in een gezonde en duurzame omgeving wil genieten van wat het leven te bieden heeft.

Nieuwe typologie

Nieuwe typologie

Een nieuwe typologie voor Zoetermeer wordt geïntroduceerd: groen wonen in een hoge dichtheid. Deze clusters nemen de plaats in van traditionele rijwoningen of hoogbouw in het groen. Het is een gemêleerde typologie met oog voor de menselijke maat. De maat en inrichting van de clusters zorgt voor onderscheid tussen binnen en buiten het cluster. Het park biedt ruimte en openheid. De woonclusters hebben juist een besloten sfeer. Alle clusters hebben autovrije binnenruimten, waardoor je wordt gemotiveerd om naar buiten te gaan en te genieten van het groen.

Flexibel wooncluster
Diverse typen woningen en groen

Flexibel wooncluster

De woonclusters zijn zeer flexibel te ontwerpen. Zo kun je spelen met open en besloten in de openbare ruimte, terwijl ook de bebouwing ingevuld kan worden met een diversiteit aan woningtypen. Op de begane grond kunnen we ons bijvoorbeeld maisonnettes en appartementen goed voorstellen, terwijl op de verdiepingen ook studio’s, lofts en penthouses ingepast worden. Er ontstaat een verscheidenheid aan woningtypes binnen de bouwblokken. Ook het groen is divers. Aan de parkzijde is het groen toegankelijk en open, terwijl in het binnengebied juist een tuin ligt met een besloten karakter. Op de daken komen dakterrassen en gemeenschappelijke daktuinen waarin ook ruimte beschikbaar is voor vogels, vleermuizen en insecten.

Automated parking system
Traditioneel parkeerterrein versus automated parking system

Automated parking system

In de nieuwe situatie wordt het parkeren voor de sportvoorzieningen opgelost in een automated parking system. In dit systeem rijd je je auto naar binnen, die vervolgens volautomatisch geparkeerd wordt. Deze oplossing doet het ruimtegebruik voor parkeren met circa 75% afnemen! De ruimte die beschikbaar komt door het automated parking system wordt ingericht als parkruimte en gebruikt voor de woonclusters. Bovendien zorgt deze oplossing ervoor dat het parkeren uit het zicht gebeurt, een uitgangspunt van ons plan.

In de top 5

De top 5 inzendingen werden in het stadhuis van Zoetermeer gepresenteerd aan de vakjury met professionals uit het vak. Helaas gingen de heren niet met de winst naar huis. Wel werkten zij met veel plezier en enthousiasme aan deze uitdaging, waarin zij al hun kennis en ideeën op het gebied van duurzame, groene stedenbouw in hoge dichtheid konden verwerken in hun visie. Volgens het juryrapport bracht het plan “een nieuwe woontypologie en ook werd aan de definitie van bos gesleuteld. Een nieuwe definitie waarin bos bestaat uit architectuur van bebouwing en bomen is interessant opdat er meerdere combinaties kunnen worden gezocht, die bijdragen aan de kwaliteit van het gebied”. De jury stelt verder: “de routes zijn goed gesitueerd in het plan, de dichtheid wordt overtuigend gehaald en de natuur komt terug in de architectuur”.

Bron beeld hieronder: Christian Maijstré