Mapathon voor Mozambique groot succes; 8500 gebouwen 'gemapped'

Mapathon voor Mozambique groot succes; 8500 gebouwen 'gemapped'

Met grote gedrevenheid gingen woensdagavond 35 vrijwilligers bij Wissing aan de slag om nieuwe kaarten te maken voor de hulpverleners in Mozambique. Dit is hard nodig om het door cycloon Idai getroffen gebied, in beeld te brengen. Samen met Het Nederlandse Rode Kruis en Missing Maps organiseerde Wissing daarom een zogeheten ‘mapathon’.

Het doel van een mapathon is om in korte tijd zo veel mogelijk kaarten van een rampgebied te maken, zodat hulpverleners een correct beeld hebben van de situatie en effectief hun werk kunnen doen. In veel landen wereldwijd werken vrijwilligers in groepen of individueel om dit doel te bereiken.

35 Vrijwilligers kwamen daarom woensdagavond 4 april bijeen in het kantoor van Wissing. Zij namen het stokje over van een groep in Eindhoven om de omgeving van Dombe, in Mozambique, in kaart te brengen. Hier is urgent behoefte aan de kaarten. Het werd een zeer succesvolle avond. In totaal werden er 1170 kaarten van het gebied bewerkt en bijna 8500 gebouwen ‘gemapped’. Een prachtig resultaat dankzij alle hardwerkende vrijwilligers!

Wissing en Mozambique

Wissing heeft een bijzondere band met Mozambique en daarom waren we des temeer geschokt door de ramp die dit land trof, en Beira in het bijzonder. Wissing werkte de afgelopen jaren in opdracht van de RVO en in samenwerking met de gemeente Beira en partners als Deltares, Alterra en Rebel Group aan Masterplan Beira 2035 en diverse uitvoeringsprojecten. Belangrijk onderdeel was het klimaatbestendig maken van deze belangrijke stad. De stad is helaas ingehaald door de werkelijkheid omdat de maatregelen nog niet zijn uitgevoerd.

Hoewel we op dit moment niet veel kunnen doen wilden we niet stil blijven zitten, maar actief ons steentje bijdragen. De mapathon was iets waarmee we de hulpverleners kunnen ondersteunen en dat hebben we met veel genoegen gedaan.
Naast de inzet tijdens de mapathon doet Wissing een donatie aan Rode Kruis Giro 7244.

Zelf ook een steentje bijdragen? Ga naar de website van Missing Maps en ga direct zelf aan de slag of bekijk het overzicht van geplande mapathons.

Wij danken Albert Heijn (Middenbaan, Barendrecht) voor hun bijdrage om deze avond mogelijk te maken.