Van sportpark tot een aantrekkelijke wijk

Van sportpark tot een aantrekkelijke wijk

“De Groene Vaart: geliefde woonbuurt”. Zo luidt de kop van het AD-artikel van afgelopen zaterdag. Het voormalige sportpark transformeert tot een aantrekkelijke en geliefde woonbuurt aan de rand van Oudenbosch. De vroegere houtwallen van de boomkwekerij en het landschappelijke karakter zijn hierin herkenbaar. Je ervaart er de dynamiek van de wijk Pagnevaart en ook de rust in de overgang naar het buitengebied. Het door Wissing opgestelde stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan zijn erop gericht om juist díe sfeer en identiteit goed te borgen en een langer, gelukkig en gezond leven te stimuleren.

Door middel van diverse participatiebijeenkomsten namen we ook omwonenden en andere belangstellenden mee in de planvorming. Zo gingen we ook in gesprek met Samenstichting Pagnifique. Zij vonden de 110 woningen in eerste instantie aan de hoge kant. Door goed naar elkaar te luisteren zijn we tot een mooi plan gekomen waar iedereen zich in kan vinden.

“De nieuwbouw stimuleert een langer, gelukkig en gezond leven.”

Stedenbouwkundig plan De Groene Vaart

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het stedenbouwkundig plan en gaan we een start maken met het inrichtingsplan openbare ruimte. Het groenblauwe netwerk, met volop ruimte voor recreatie en natuur, is een essentieel onderdeel van het plan. Om dit nog meer kracht bij te zetten is het plangebied uitgebreid met het zuidelijk gelegen uitloopgebied en willen we natuurinclusief ontwerpen echt verankeren in het plan. Het doel is om van het plangebied een steppingstone te maken, zodat planten en dieren uit de omgeving een plek vinden in de wijk en er uitwisseling van soorten plaatsvindt om de biodiversiteit en de ecologie te versterken. Een natuurinclusieve omgeving levert niet alleen een meerwaarde op voor planten en dieren maar ook voor de toekomstige bewoners en bezoekers.

De landschappelijke inrichting en buitenruimte van de woningen bevordert een fijn verblijfsklimaat door onder andere een gevarieerd microklimaat (aandacht voor zon, schaduw, koelte, wind) en het voorkomen van hittestress. Vanuit de woningen is er altijd zicht op groen en creëert de openbare ruimte ook een sociaal gunstig netwerk met voldoende en veilige ontmoetingsplekken en ruimte voor beweging. Of dit nu een rondje wandelen met de hond is, lekker klauteren over boomstronken of meedoen aan de fruitplukdag. Wie wordt daar nu niet gelukkig van?